Zvw-pgb in wet geregeld

Zvw-pgb in wet geregeld

De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw wetsvoorstel waarin het Zvw-pgb (persoonsgebonden budget via de Zorgverzekeringswet) wordt geregeld. Het wetsvoorstel bepaalt dat zorgverzekeraars ook na dit jaar de opdracht krijgen om het pgb in hun polissen aan te bieden. Verder biedt het de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de hoogte van de vergoeding en over de voorwaarden waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.

Attribution: Bron: Zorgvisie

Plaats een reactie