Zorgpraktijk en technologie bijeen

Zorgpraktijk en technologie bijeen

Innovaties zijn onontbeerlijk om aan de behoeften van professionals en cliënten te voldoen. Bedrijven, onderwijs en onderzoek zoeken elkaar op, zoals in het nieuwe Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie. Fontys lanceert dit nieuwe ‘triple helix’ centrum vandaag met een groot aantal partners uit de zorg, onderwijs en bedrijfsleven om samen te leren voorzien in de snel groeiende vraag naar een betere verbinding tussen onderwijs, zorgaanbieders en bedrijfsleven. Het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie wil de zorgpraktijk en technologische mogelijkheden beter met elkaar verbinden.

Attribution: Bron: Science Guide

Plaats een reactie