Wordt de zorg écht een steunend stelsel?

Wordt de zorg écht een steunend stelsel?

De ondersteuning van kwetsbare groepen en de jeugdhulp worden gedecentraliseerd en vallen met ingang van 2015 onder de gemeenten. Dat gaat gepaard met een enorme verschuiving van budgetten van rijk en provincies naar het lokale bestuur. Kunnen gemeenten deze weelde dragen en zullen zij het beter organiseren dan in de oude situatie? De eerste signalen zijn zorgwekkend maar op langere termijn kan het goed komen.

Attribution: Bron: managementsite.nl
10-11-2014|Categorieën: Opinie|Tags: |

Plaats een reactie