‘Wijkverpleegkundige heeft onvoldoende bagage voor de wijk’

‘Wijkverpleegkundige heeft onvoldoende bagage voor de wijk’

Dr. Henk Rosendal, lector Wijkzorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, denkt dat de algemeen opgeleide verpleegkundige in de toekomst niet voldoende bagage heeft om al beginnend wijkverpleegkundige te functioneren. Hij geeft echter wel aan dat het curriculum zich in de goede richting ontwikkelt, maar Rosendal sluit niet uit dat op termijn behoefte is aan een aparte, extramurale (vervolg)opleiding.

Attribution: Bron: Nursing.nl

Plaats een reactie