Voortgezet onderwijs: Van massaproductie naar maatwerk

Voortgezet onderwijs: Van massaproductie naar maatwerk

Scholieren moeten het ene vak op havo-niveau kunnen volgen en het andere op vwo-niveau, zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de koepelorganisatie voor middelbare scholen. Hij maant de politiek om op korte termijn een maatwerkdiploma in te voeren. Op zo’n diploma staat bijvoorbeeld dat een leerling vijf vakken op havo-niveau heeft gedaan en drie vakken op vwo-niveau.

Attribution: Bron: Volkskrant

Plaats een reactie