VNG Rapportage; inzicht in vorderingen en bestaande knelpunten Transitie Jeugd

VNG Rapportage; inzicht in vorderingen en bestaande knelpunten Transitie Jeugd

De decentralisatie van de jeugdhulp is per 1 januari 2015 een feit. Om de vinger aan de pols te houden geven gemeenten graag zelf aan hoe de invoering van de Jeugdwet verloopt. Het inzicht in vorderingen en signalen delen over nog bestaande knelpunten passen daarbij. Daarom heeft de VNG half maart de enquête ‘voortgang transitie jeugd’ uitgezet onder de 42 jeugdregio’s. U kunt de voortgangsrapportage hier lezen.

Attribution: Bron: VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Plaats een reactie