Trendbreuk: aantal ziekenhuisopnamen voor het eerst gedaald