Transitievergoeding nader uitgewerkt

Transitievergoeding nader uitgewerkt

Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure is gestart op of na 1 juli 2015. De Ministerraad heeft ermee ingestemd om twee ontwerpbesluiten over de transitievergoeding voor advies aan de Raad van State te zenden.
– Geen dubbele betalingen door overgangsregeling.
– Op de transitievergoeding mogen transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht.

Attribution: Bron: Rijksoverheid
01-02-2015|Categorieën: Arbeidsmarkt|Tags: , |

Plaats een reactie