Transitie stelt gemeenten voor IT-puzzel

Transitie stelt gemeenten voor IT-puzzel

De gegevensuitwisseling rond de nieuwe zorgtaken blijkt een grote kluif voor de gemeenten. Het duurt nog zeker tot het eind van dit jaar voor alle systemen naar behoren werken. De moeizame gang naar een sluitend informatiesysteem heeft onder meer te maken met de rol die de gemeenten gekozen hebben. De meesten hebben in de aanloop naar de transitie prioriteit gegeven aan continuering van de zorg.

Attribution: Bron: Skipr.nl

Plaats een reactie