Tandje extra nodig in afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders

Tandje extra nodig in afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders

De helft van de gemeenten biedt nog onvoldoende duidelijkheid over de zorg die per januari van de AWBZ overgeheveld wordt naar de gemeenten. Dat blijkt uit een monitor hervorming langdurige zorg, die in opdracht van ActiZ is uitgevoerd door BMC. Bovendien blijkt het overgangsrecht voor cliënten die nu een AWBZ indicatie hebben in de praktijk onvoldoende gewaarborgd. Het is nu zaak dat gemeenten en aanbieders alle zeilen bij zetten en snel goede afspraken maken opdat de Wmo zorg op 1 januari 2015 goed georganiseerd is.

Attribution: Actiz.nl

Plaats een reactie