zorginkoop

Banken hameren op meerjarencontracten in zorg

Meerjarencontracten tussen aanbieders en zorginkopers zouden de norm moeten worden bij de zorginkoop. Inkoopcontracten voor een periode van één of maximaal enkele jaren zijn niet efficiënt en niet evenwichtig. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een advies. De meerjarencontracten zouden wat de banken betreft in ieder geval afspraken moeten bevatten over bevoorschotting door zorgverzekeraars enerzijds en het verschaffen van werkkapitaal door banken anderzijds.

Bron: Skipr

VGN: ‘Tarieven sociaal domein bij een op de vier gemeenten te laag’ (abo)

In 43 procent van de gemeenten zijn de tarieven voor Wmo en de Jeugdwet niet kostendekkend. Dat zeggen zorgaanbieders in de meest recente Monitor Sociaal Domein. Daarnaast is de zorginkoop in het sociaal domein voor alle partijen erg arbeidsintensief. Volgens BMC, dat de monitor uitvoerde in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat 100 procent van de kleine zorgaanbieders weten niet uit te komen met de tarieven die de gemeenten bieden.

Bron: Zorgvisie

‘Zorgkantoor onredelijk bij zorginkoop 2017’ (abo)

29 procent van de aanbieders van langdurige zorg vindt dat het zorgkantoor onredelijke eisen hanteert bij de inkoop van langdurige zorg voor 2017. De meest genoemde onredelijke eis is dat het zorgkantoor wil dat de zorgaanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle inkoopdocumenten en bijlagen. De uitkomsten over de zorginkoop zijn afkomstig uit de enquête ‘Zorgcontractering Wlz 2017’, van brancheorganisatie ActiZ.

Bron: Zorgvisie

Weinig vernieuwing bij zorginkoop Wlz 2017 (abo)

Het inkoopbeleid van de voormalige zorgkantoren, de Wlz-uitvoerders, is in 2017 niet wezenlijk anders dan in 2016. Dat blijkt uit een enquête onder aanbieders van gehandicaptenzorg, uitgevoerd door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het belangrijkste knelpunt dat als onrechtvaardig wordt ervaren door zorgverleners, is dat Wlz-uitvoerders regelmatig eenzijdig beslissen over bijstelling van de productieafspraken.

Bron: Zorgvisie

Brabantse wijkverpleging weigert contract Zilveren Kruis (abo)

Brabantse zorgaanbieders van wijkverpleging botsen met zorgverzekeraars bij de zorginkoop 2017, zo meldt Zorgvisie vandaag. Aanbieders weigeren een contract te ondertekenen met Zilveren Kruis omdat de tarieven niet kostendekkend zijn.

Voor het derde opeenvolgende jaar dreigen zorgverzekeraars te weinig wijkverpleging in te kopen, verzucht Adrie van Osch, bestuursvoorzitter van Brabantzorg. Brabantzorg heeft formeel nog geen enkel contract ondertekend. Maar met de grote verzekeraars in de regio, CZ en VGZ, verwacht Van Osch er voor 1 december wel uit te komen.

Dat geldt niet voor de zorgverzekeraars die in de regio in Noord-Brabant maar een klein marktaandeel hebben, zoals Zilveren Kruis en Menzis. Ze bieden een prijs die te laag is om de wijkverpleging kostendekkend uit te voeren, nog lager dan in 2016. En het blijkt voor veel zorgaanbieders überhaupt niet mogelijk te zijn om in gesprek te komen met de verzekeraar

Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter van Zorggroep Elde in de regio Boxtel, heeft dezelfde ervaring met Zilveren Kruis. De tarieven zijn niet kostendekkend en het lukt Joppe niet om in gesprek te komen met de grootste zorgverzekeraar van Nederland. Om burgers meer inzicht te geven nam Joppe met zeven andere zorgaanbieders het initiatief tot de website keuzehulpwijkverpleging.nl. De verzekeraars krijgen sterren voor hun inkoopbeleid.

Bron: Zorgvisie

Menzis schendt Regeling Zorginkoop (abo)

Zorgverzekeraar Menzis moet zijn zorginkoopprocedure aanpassen na klachten van de branchevereniging voor orthopedische schoentechnici bij de NZa. Dit laat de NZa vandaag weten in een besluit. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een klacht van NVOS-Orthobanda tegen zorgverzekeraar Menzis gegrond verklaard. Menzis niet transparant geweest en heeft gehandeld in strijd met de Regeling Zorginkoop.De NZa heeft opdracht gegeven om de inkoopprocedure voor medische hulpmiddelen aan te passen, maar treft geen maatregelen tegen de zorgverzekeraar.

Bron: Zorgvisie

NZa praat over patiëntenstops in de wijkverpleging (abo)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met de brancheorganisaties in de wijkverpleging Actiz en BTN overlegd over mogelijke patiëntenstops in de wijkverpleging. BTN en Actiz hebben allebei gewaarschuwd dat zij signalen krijgen dat verschillende instellingen het plafond van hun budget bereiken, en mogelijk nieuwe patiënten zullen moeten weigeren. In het overleg is ook gesproken over de zorginkoop voor 2017. De NZa wilde van de organisaties weten hoe dringend deze signalen zijn.

Bron: Zorgvisie

‘Het zorgstelsel loopt op zijn eind’ (abo)

Tien jaar na de invoering werkt het zorgstelsel nog steeds niet zoals het is bedoeld. Grootste weeffout is de zorginkoop. Dat stelt Rien Meijerink, oud-voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ). In een volle collegezaal wijst Meijerink erop dat de stijging van de zorguitgaven nog steeds de grootste uitdaging is voor het zorgstelsel. Als de huidige trend doorzet, vormen de zorguitgaven in 2030 dertig procent van het BNP.

Bron: Zorgvisie

‘Vergoeding niet-gecontracteerde zorg moet lager’

De hoge vergoeding van niet gecontracteerde zorg belemmert een effectieve zorginkoop. Dat stelt Wynand van de Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van de Ven pleit ervoor de hoge vergoeding af te schaffen en een wettelijk bepaalde minimumvergoeding in te voeren. Hij denkt aan een vergoeding van vijftig procent.

Bron: Zorgvisie