Wmo

Kwaliteit Wmo-consulenten omhoog met register

De Wmo-consulent is een steeds belangrijkere schakel in het sociaal domein. Toch is er voor deze functie geen beroepsopleiding, verplichte bijscholing of een register. Daar moet verandering in komen, vindt het Kenniscentrum WMO. Miquel Wijngaards, directeur van Kenniscentrum WMO: ‘De kwaliteit van Wmo-consulenten kan omhoog. Ze moeten vaardig zijn in gesprekken, communicatie en het hanteren van ogenschijnlijk tegengestelde belangen.’

Bron: Zorg + Welzijn
09-05-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , |

Gestelse gemeenteraad spreekt over cliëntenparticipatie bij Adviesraad Sociaal Domein

Ervaringsdeskundigen – cliënten van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet – vrijwilligers en beroepsmatig actieven vormen gezamenlijk de Adviesraad Sociaal Domein in de Gemeente Sint-Michielsgestel. Aan een aparte cliëntenraad is geen behoefte. Tot dat unanieme oordeel kwam de gemeenteraad donderdagavond na een stevige discussie bij een motie van Dorpsgoed, CDA, PvdA en VVD.

Bron: Brabants Dagblad

Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur

NZa: eigen bijdrages Wmo en Wlz sneller factureren

De regels voor eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz moeten beter op elkaar aansluiten. Zo kan voorkomen worden dat rekeningen zich opstapelen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies aan het ministerie van VWS en de uitvoeringsinstrantie CAK. Momenteel duurt het onnodig lang voordat nieuwe cliënten hun eerste rekening voor de eigen bijdrage krijgen. Vaak zo lang dat zij meerdere bijdragen tegelijk moeten betalen. De NZa deed onderzoek naar de mechanismen hierachter.

Bron: Skipr

Meer zelf doen betekent groei voor Humanitas in Eindhoven

De afdeling Eindhoven van Humanitas heeft deze week een nieuw kantoor geopend aan de Zernikestraat. Meer zelf doen, daar gaan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet van uit. Als we het niet zelf kunnen, wordt eerst een beroep gedaan op onze omgeving voordat er beroepskracht aan te pas komt. Dat betekent een grotere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers. Steeds vaker komt Humanitas dan in beeld.

Bron: Eindhovens Dagblad

Drempels weg voor wmo-aanpassingen in huurwoningen

Het wordt voor huurders makkelijker om een woningaanpassing in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning in hun huurhuis doorgevoerd te krijgen. De woningstichtingen Woensdrecht en Stadlander hebben samen met de gemeente een overeenkomst bereikt, waarbij zij zoveel mogelijk drempels in de aanvraag hebben weggenomen.

Bron: Nu.nl

Gratis ‘grote schoonmaak’ in Vught

Goed nieuws voor inwoners van Vught en Cromvoirt die huishoudelijke hulp hebben via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om extra inzet mogelijk te maken. Dit houdt in dat de hulp twee keer per jaar kosteloos een extra ‘grote schoonmaak’ in huis kan doen.

Bron: Brabants Dagblad

VGN: ‘Tarieven sociaal domein bij een op de vier gemeenten te laag’ (abo)

In 43 procent van de gemeenten zijn de tarieven voor Wmo en de Jeugdwet niet kostendekkend. Dat zeggen zorgaanbieders in de meest recente Monitor Sociaal Domein. Daarnaast is de zorginkoop in het sociaal domein voor alle partijen erg arbeidsintensief. Volgens BMC, dat de monitor uitvoerde in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat 100 procent van de kleine zorgaanbieders weten niet uit te komen met de tarieven die de gemeenten bieden.

Bron: Zorgvisie

‘Kritiek op krenterige gemeenten niet terecht’

Gemeenten houden minder geld uit de Wmo-pot over dan tot op heden is aangenomen. De conclusie dat gemeenten massaal geld op de plank laten liggen kan niet uit de beschikbare cijfers worden afgeleid. Dat constateert adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in het ‘Eindrapport financiële cijfers sociaal domein 2015’. Volgens AEF is er een vertekend beeld ontstaan doordat in eerdere berekeningen van onder meer het CBS niet de werkelijke inkomsten zijn verdisconteerd, maar de bedragen zoals die naar voren komen uit de verdeelmodellen in het gemeentefonds. Deze wijken volgens AEF sterk af van de gemeentelijke realiteit.

Bron: Skipr

Decentraliseren thuishulp leidt niet tot prijsverschillen (abo)

De decentralisatie van de huishoudelijke hulp heeft er niet toe geleid dat de eigen bijdrage van cliënten flink is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van SCP en CPB. De prijs die gemeenten aan aanbieders betalen voor huishoudelijke hulp verschilt ook niet tussen gemeenten. Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor de hoogte van de eigen bijdragen van cliënten niet veel uit maakt in welke gemeente men woont.

Bron: Zorgvisie
28-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |