wlz

NZa: eigen bijdrages Wmo en Wlz sneller factureren

De regels voor eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz moeten beter op elkaar aansluiten. Zo kan voorkomen worden dat rekeningen zich opstapelen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies aan het ministerie van VWS en de uitvoeringsinstrantie CAK. Momenteel duurt het onnodig lang voordat nieuwe cliënten hun eerste rekening voor de eigen bijdrage krijgen. Vaak zo lang dat zij meerdere bijdragen tegelijk moeten betalen. De NZa deed onderzoek naar de mechanismen hierachter.

Bron: Skipr

Huishoudelijke hulp wordt uitgebreid in wet langdurige zorg

Wie voorheen een beroep deed op huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zal vanaf 1 april meer taken kunnen laten vervullen door hun hulp. Nu deze huishoudelijke hulp verhuisd wordt naar de Wet langdurige zorg (Wlz), valt ook het verzorgen van planten, huisdieren en maaltijden bereiden ook onder de werkzaamheden.

Bron: NZG | Nationale Zorggids

Huishoudelijke hulp wordt meer dan schoonmaak

Vanaf 1 april valt niet alleen het schoonhouden van het huis onder de Wlz. De definitie ‘schoonmaak’ wordt verbreed naar ‘huishoudelijke hulp’. Daar vallen ook opruimen, verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken onder. Dat heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt. De uitbreiding moet nog in de wet worden opgenomen, dat neemt nogal wat tijd in beslag. Maar vooruitlopend daarop gaat de nieuwe definitie volgende maand al in.

Bron: Skipr
15-03-2017|Categorieën: Arbeidsmarkt, Zorg & Welzijn|Tags: , , , , |

Wlz-zorg voor 25 procent minder (abo)

De zorgkantoren van Zilveren Kruis en VGZ hebben voor het eerst in hun bestaan afspraken gemaakt over gecontracteerde langdurige zorg thuis tegen een tarief dat 25 procent lager is dan het standaardtarief voor traditionele zorginstellingen. Het gaat om afspraken met Home Instead Thuisservice die sinds begin dit jaar via het Modulair Pakket Thuis zorg levert.

Bron: Zorgvisie

Ministerie kan nog geen duidelijkheid geven over toegang WLZ voor GGZ-cliënten

Als antwoord op vragen van Kamerlid Vera Bergkamp (D’66) over de toegang tot de Wlz voor GGZ-cliënten, heeft staatssecretaris van Rijn geantwoord dat het onderzoek daarover in volle gang is. De staatssecretaris schrijft: “Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau HHM. Van Bureau HHM heb ik begrepen dat gemeenten, aanbieders en het CIZ allen hun medewerking verlenen en dat dit onderzoek goed verloopt. De resultaten van het onderzoek verwacht ik begin april 2017. Dan zal ik u ook over dit resultaat informeren.”

Bron: GGZ Totaal
28-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , |

Weinig vernieuwing bij zorginkoop Wlz 2017 (abo)

Het inkoopbeleid van de voormalige zorgkantoren, de Wlz-uitvoerders, is in 2017 niet wezenlijk anders dan in 2016. Dat blijkt uit een enquête onder aanbieders van gehandicaptenzorg, uitgevoerd door Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het belangrijkste knelpunt dat als onrechtvaardig wordt ervaren door zorgverleners, is dat Wlz-uitvoerders regelmatig eenzijdig beslissen over bijstelling van de productieafspraken.

Bron: Zorgvisie

KansPlus noemt schuiven met Wlz-geld ‘onaanvaardbaar’

KansPlus, het landelijk belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, is ernstig verontrust door berichten over het verschuiven van geld dat bestemd is voor cliënten in de Wlz naar activiteiten in het sociaal domein. KansPlus vindt dit onaanvaardbaar en heeft staatssecretaris van Rijn gevraagd maatregelen te nemen om dit oneigenlijke gebruik van geld tegen te gaan.

Bron: Skipr

Zorgaanbieders compenseren karige gemeentetarieven met Wlz-geld

Zorgaanbieders gebruiken noodgedwongen Wlz-geld om tekorten binnen het Wmo-domein als gevolg van lage gemeentelijke tarieven op te vangen. Dat blijkt uit een rondgang van Skipr langs zorgaanbieders en brancheverenigingen. “We zien in het domein van Wmo en Jeugdzorg breed dat zorgaanbieders niet uitkomen met de tarieven die gemeenten betalen, omdat die onder de kostprijs zitten”, zegt directeur Frank Bluiminck van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Bron: Skipr
03-01-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |

Wlz-monitor 2016 brengt signalen van zorgaanbieders naar buiten

De introductie van een nieuwe wet biedt kansen, maar kan ook gepaard gaan met knelpunten die pas zichtbaar worden na de feitelijke invoering. Net als in 2015 volgde Vilans daarom in 2016 in opdracht van het Ministerie van VWS de ontwikkelingen rondom implementatie van de Wlz. Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders met de invoering van de Wlz? De resultaten kunt u lezen in deze publicatie (pdf).

Bron: Vilans
20-12-2016|Categorieën: Arbeidsmarkt, Zorg & Welzijn|Tags: , , |