wijkteams

Organisatievormen en positionering van wijkteams

Ruim 2 jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams beraden diverse gemeenten zich op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Ze vragen zich bijvoorbeeld af: hebben we de toegang tot het sociaal domein op de juiste manier georganiseerd? En zijn onze teams goed gepositioneerd? Vilans struinde het land af op zoek naar ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen.

Bron: Vilans

‘Het’ wijkteam bestaat niet

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van sociale (wijk)teams beraden diverse gemeenten zich op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Annelies Kooiman, adviseur Effectiviteit en vakmanschap bij Movisie: ‘Cijfers over deze teams geven de stand van zaken feitelijk weer, maar gemeenten zijn nu op zoek naar de verhalen achter de feiten.’ Om deze ervaringen boven tafel te krijgen, werd een onderzoek gestart vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk.

Bron: Zorgwelzijn.nl

‘Outreachend werken in wijkteam is punt van zorg’

Welke kwesties spelen er in het wijkgericht werken? En welke keuzes maken professionals daarbij? Lisbeth Verharen, lector aan de HAN, heeft samen met anderen een publicatie geschreven over deze en andere vragen die spelen in de wijkteams. Wat blijkt is dat wijkteams nog vooral zorgteams zijn. En dat professionals bij complexe problemen niet snel samenwerken met het informele netwerk.

Bron: Zorgwelzijn.nl

Den Bosch verbetert info over Wmo en jeugdzorg

Meer dan een kwart van de inwoners van de gemeente Den Bosch heeft moeite met het vinden van de juiste weg als zij met een vraag zitten op het gebied van Wmo en jeugdzorg. Daarom gaat de gemeente de informatievoorziening verbeteren. Bovendien moeten zorgverleners nog meer vanuit één punt in de wijk gaan werken. De gemeente investeert meer dan 3 miljoen euro in het aanpassen van de wijkpunten.

Bron: Brabants Dagblad
31-01-2017|Categorieën: Regio|Tags: , , , , , |

Wijkkompas voor het inrichten van een sociaal wijkteam

Bij het inrichten van sociale wijkteams komt veel kijken. Het vraagt om een andere, integrale manier van werken. Dat is soms nog wennen en zoeken naar de juiste samenstelling en werkwijze. In de afgelopen periode heeft Vilans een aantal proefprojecten uitgevoerd die een eerste indicatie geven van wat werkt en niet werkt bij het inrichten van sociale wijkteams. Zij hebben deze lessen uit de praktijk gebundeld in dit Wijkkompas. Het kompas draagt bij aan de kwaliteit van wijkgericht werken.

Bron: Vilans

‘Arbeidsvoorwaarden hard achteruit in wijkteams’ (abo)

Medewerkers van sociale wijkteams hebben te maken met almaar slechter wordende arbeidsvoorwaarden. Daarvoor waarschuwt bestuurder Lizelotte Smits van vakbond CNV Zorg & Welzijn. Waar de teamleden voorheen vaste contracten hadden bij welzijnsorganisaties, doen ze hetzelfde werk nu bij stichtingen die door gemeenten zijn opgezet. Vaak voor minder geld en onder tijdelijk contract.

Bron: Zorgvisie

Gemeente profiteert matig van ‘opbrengst’ wijkteam

Gemeenten betalen voor de inzet van wijkteams. Maar wanneer deze inspanning in geld wordt uitgedrukt, blijkt slechts 43 procent van de opbrengst ten gunste van de gemeente te zijn. Dat becijferde bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser in Zorgvisie. Om enig inzicht te krijgen in de baten van het wijkteam zijn in Schiedam 188 casussen (zowel jeugd als Wmo) doorgelopen met de desbetreffende casusregisseurs. Per casus was aan de regisseur gevraagd een inschatting te maken van de impact van de hulpverlening. Daarbij werd gekeken of de hulpverlening wat oplevert in materiële dan wel immateriële zin en er werd gekeken naar wie baat had van de hulpverlening: de gemeente, de cliënt of een derde partij, zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie.

Bron: Binnenlands Bestuur
22-12-2016|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , |

Onvoldoende inzicht in opbrengsten wijkteam (abo)

Gemeenten moeten meer financieel inzicht krijgen in wat de wijkteams opleveren, zegt bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser. Uit een pilot die de gemeente Schiedam heeft gedraaid om inzicht te krijgen in de financiële baten van haar wijkteams, blijkt dat Schiedam slechts 43 procent van de uitgaven aan wijkteams terugkrijgt.

Bron: Zorgvisie