Van Rijn

De ROM-soap – chaos compleet

Menno Oosterhoff is psychiater en kinder- en jeugdpsychiater – De antwoorden op de tweede set kamervragen van de SP over de Routine Outcome Monitoring (ROM) zijn binnen. Herhaalde verzoeken om meer duidelijkheid te verschaffen zijn tot nu toe genegeerd. Gaat de minister de duidelijkheid nu geven? Wat zegt zij? Nou, die is aan het formeren, dus de staatssecretaris van Rijn kan het opknappen.

Wat eraan voorafging: Van alle patiënten binnen de GGZ gaan gegevens naar de stichting benchmark GGZ (SBG), de zogenaamde ROMdata. Voorstanders zeggen dat op die manier kwaliteit van de behandeling inzichtelijk wordt. Tegenstanders zeggen dat het door troebele cijfers juist niet transparant wordt. En ze wijzen erop, dat patiënten geen toestemming wordt gevraagd. De minister moest toegeven, dat er wel toestemming gevraagd moet worden. Daarop adviseerde GGZ NL haar leden de levering tijdelijk stop te zetten in afwachting van…tja in afwachting van wat? Aanvullende wetgeving, maar dat is er niet zomaar. De onduidelijkheid in het veld neemt toe. Want de zorgaanbieders zijn op grond van het bestuurlijk akkoord verplicht data te leveren. Bovendien is het een eis in de contracten met de zorgverzekeraars.

Bron: Arts en Auto

Zorg dat managers (weer) leidinggeven

Annelies Kienhuis is opgeleid als pedagoog en bedrijfskundige en geboeid door leren en ontwikkelen binnen zorg- en dienstverlening.
Een aantal weken geleden riep staatssecretaris Van Rijn dat er 100 miljoen bij moet in de verpleeghuissector. De Nza deed er een schepje bovenop en berekende dat het minimaal 1,3 miljard moet zijn. Deze week werd er nog eens 200 miljoen toegezegd voor de verpleeghuiszorg. Behalve dat het ook in de zorg kennelijk goed is om alert te zijn op ‘een paar nullen verschil’, gaat deze (ferme) roep om meer geld, naar mijn mening voorbij aan iets belangrijkers.

Bron: Skipr

Jongeren niet meer aansprakelijk voor pgb-schuld

‘Het is onwenselijk dat jongvolwassenen te maken krijgen met een pgb-schuld.’ Dat schrijft demissionair staatssecretaris van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Om deze situatie te voorkomen, heeft hij afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren.

Bron: Zorgwelzijn.nl

Van Rijn wil bezem door gemeentelijke zorgbureaucratie halen

De vermijdbare administratieve lasten in het gedecentraliseerde zorgdomein dalen niet snel genoeg. Dat blijkt uit een onderzoek dat Q-Consult uitvoerde in opdracht van staatssecretaris Van Rijn (VWS). De inmiddels demissionair staatssecretaris belooft de Tweede Kamer daarom dat er ook in 2017 en daarna aandacht voor zal zijn. Hij denkt daarbij onder meer aan verplichte standaarden en protocollen.

Bron: Skipr

Zorgboog boos over ‘fopspeen’ voor verpleeghuizen

Zorgorganisatie De Zorgboog is “teleurgesteld en verbaasd” over de manier waarop staatssecretaris Van Rijn de beloofde 100 miljoen euro voor verpleeghuizen wil verdelen. In een open brief spreekt De Zorgboog van een ‘fopspeen’ die Van Rijn ouderen, familieleden, professionals en vrijwilligers heeft voorgehouden.

Bron: Skipr