Transitie

Expertreeks Transitiekunde

De overgang naar een duurzame en innovatieve organisatie vraagt ook een transitie van onszelf; van de manier waarop wij werken, praten, organiseren en uitvoeren. Maar daar bestaat geen handboek voor, want iedere organisatie is anders. Tijdens de Expertreeks Transitiekunde geven topsprekers inspirerende praktijkvoorbeelden van manieren van organiseren die werken. Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten leert u om te gaan met de ingrijpende veranderingsprocessen in het sociaal domein, en krijgt u tools aangereikt om uw organisatie en uw mensen in beweging te brengen.

11 en 18 april 2017, 9, 23 en 30 mei 2017, Hotel Veenendaal

Bron: Managersacademie

Participatiewet en Wmo: latrelatie of huwelijk?

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Zorg en ondersteuning dichterbij, minder versnipperd en minder duur organiseren. We zochten uit hoe het staat met de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo 2015.
Is die integraliteit tot stand gekomen? Movisie beschrijft 16 vernieuwende uitvoeringspraktijken waarbij beide wetten elkaar lijken te raken en versterken. Conclusie: juist op lokaal niveau ontstaan er mooie initiatieven: bottom-up, vernieuwend en mensgericht

Bron: Movisie
26-01-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , |

Onder de oppervlakte van de decentralisaties

Twee jaar onderzochten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans de veranderingen in het sociale domein als gevolg van de decentralisaties. Zij schreven 29 afleveringen voor deze site. Was het een succes of een koude douche? In hun slotbeschouwing stuiten ze op vijf hardnekkige gewoontes die door de organisatorische veranderingen steeds scherper in beeld komen. Ze blijven optimistisch, maar als die routines niet veranderen zullen de beloften van de decentralisaties een illusie blijken.

Bron: Sociale Vraagstukken

Zilveren Kruis zet in op woonconcepten voor ouderen (abo)

Samen met de start-up On(t)roerend Goed werkt Zilveren Kruis aan de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten voor ouderen. Die moeten ervoor zorgen dat deze groep langer zelfstandig kan blijven wonen. De nieuwe woonconcepten zijn volgens de zorgverzekeraar en On(t)roerend Goed nodig omdat er door de transitie niet alleen meer vraag is naar zelfstandige woningen, maar ook naar zelfstandige woningen die sociaal zijn ingericht.

Bron: Zorgvisie

Interview Doekle Terpstra: ‘Er is één sociaal domein. Handel daarnaar!’

Twee jaar lang heeft de driekoppige Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) onderzoek en veldwerk gedaan naar de voortgang van de drie transities binnen het sociale domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). Het sociaal domein is nog geen eenheid met één integrale aanpak, zo blijkt uit het werk van de commissie. Met name werk en inkomen zijn lokaal nog onvoldoende onderdeel van de integrale aanpak.

Bron: Platform 31

Cliënt niet in beeld bij transities ggz

Cliënten en professionals zijn onvoldoende in beeld geweest in het proces van transitie van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat zegt scheidend directeur Paul van Rooij die na vijf jaar branchevereniging GGZ Nederland verruilt voor de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Bron: Skipr

Geld voor zorg vloeit nog te veel naar bureaucratie

Auteur onbekend.
Sinds januari 2015 zijn gemeenten financieel verantwoordelijk voor een flink deel van de zorgtaken die geleverd worden aan hun burgers. Dat resulteerde in een enorme operatie waarmee vele miljarden zijn gemoeid. De transitie moet leiden tot betere en goedkopere zorg, omdat gemeenten dichter bij de burgers staan dan Den Haag. Of de zorg er echt beter of goedkoper van wordt weten we nog niet.

Bron: Accountant.nl

Lage tarieven funest voor werknemers thuiszorg

De transitie naar de Wmo en Wet langdurige zorg heeft ingrijpende gevolgen gehad voor het aantal werknemers in de VVT-sector. Organisaties besparen op vast personeel en gebouwen en voorzieningen. Het totaal aantal fte in loondienst in de VVT-sector daalde wel met 7,1 procent naar zo’n 155.000 voltijds arbeidsplaatsen. Er wordt niet bespaard op de zorg aan patiënten en cliënten. Deze kosten nemen zelfs iets toe in 2015 ten opzichte van het jaar ervoor.

Bron: zorgwelzijn.nl
05-07-2016|Categorieën: Arbeidsmarkt|Tags: , , , , , , |