tekort

Meldkamer ambulance loopt leeg door sluiting in Tilburg en Middelburg

De ambulancemeldkamer in Midden- en West-Brabant moet steeds meer moeite doen om niet onder de werkdruk te bezwijken. Oorzaak: vaste krachten vertrekken omdat ze geen zin hebben om te gaan werken in de nieuwe meldkamer. Locaties in Tilburg en Middelburg gaan sluiten en worden gebundeld in de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom.

Bron: Brabants Dagblad

Plan voor aanpakken bedrijfsartstekort

Werkloze basisartsen en werkloze medisch specialisten die de arbeidsmarkt op komen, moeten worden verleid om bedrijfsarts te worden. Dat is één van de opties die worden genoemd in een advies over het oplossen van het bedrijfsartsentekort. In ieder geval moet blijvend aan het imago worden gewerkt en is meer aandacht voor het vak nodig in de geneeskundeopleiding, zo luiden andere aanbevelingen.

Bron: Medischcontact.nl

Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Asten schakelt onderzoeksbureau in om dreigend tekort op het budget voor zorgtaken gecompenseerd te krijgen

Asten zet grover geschut in om een dreigend structureel tekort op het budget voor zorgtaken (Wmo en jeugd) gecompenseerd te krijgen. Brieven aan diverse ministeries bleken eerder weinig indruk te maken in Den Haag. Daarom schakelt de Peelgemeente nu twee gespecialiseerde onderzoeksbureaus in om het ministerie alsnog te kunnen overtuigen van Astens gelijk.

Bron: Eindhovens Dagblad

Onderzoek naar tekort door internaat in Deurne

Het Rijk erkent dat gemeenten met een internaat binnen de grenzen een financieel nadeel hebben. Maar reparatie van de Jeugdwet is gecompliceerd. De aanwezigheid van jeugdinternaat Vreekwijk in Deurne is mogelijk verantwoordelijk voor een tekort van 1,7 miljoen euro op de post jeugdzorg van de gemeente Deurne over 2016. In juli, als de jaarrekening 2016 naar de gemeenteraad gaat, is duidelijk hoe hoog het tekort exact uitvalt en wat daar de reden voor is.

Bron: Eindhovens Dagblad
30-03-2017|Categorieën: Regio|Tags: , , , , , |

Gezocht: jongeren die graag vieze handen willen maken

Brabantse bedrijven zitten te springen om jongeren die met hun handen willen werken. Omdat tijdens de crisis te weinig leerlingen een beroepsopleiding volgden, staan duizenden vacatures langdurig open. Dat zeggen arbeidsmarktdeskundigen en onderzoekers tegen Omroep Brabant. Het gaat om de sectoren bouw, ict, techniek en zorg. Nu de crisis voorbij is, vragen ze zich af: waar halen we de nieuwe timmerlieden, ict’ers, verpleegkundigen, logistiek planners en technici vandaan?

Bron: Omroep Brabant

Van Rijn: ‘Wijkverpleging heeft geen budgetprobleem’ (abo)

Het budget in de wijkverpleging is ‘ruim voldoende’, zegt Martin van Rijn. Aanbieders moeten met zorgverzekeraars in gesprek blijven om de werkdruk te monitoren en afspraken te maken over mogelijke personeelstekorten. Dat antwoordt staatssecretaris van Rijn op Kamervragen over patiëntenstops in de wijkverpleging.

Bron: Zorgvisie

NVHVV vreest gevolgen tekort aan hartverpleegkundigen

De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) wil alle politieke partijen oproepen serieus te luisteren naar de noodkreet van gespecialiseerd cardiologieverpleegkundigen in Nederland. Onderzoek van de NVHVV wijst uit dat tekorten aan cardiologieverpleegkundigen in de hartcentra de spoedzorg nu nog niet gevaarlijk in de weg staan. Maar de tekorten hebben wel degelijk consequenties voor het verlenen van de geplande cardiologische behandelingen, interventies en de hartoperaties.

Bron: Nationale Zorggids

VNG onderzoekt financiële tekorten sociaal domein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) start een onderzoek onder gemeenten naar mogelijke tekorten in het sociaal domein. De VNG zegt signalen te hebben dat verschillende gemeenten niet uitkomen. “Een aantal gemeenten laat weten in 2016 tekorten te hebben op het brede terrein van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatietaken”, aldus de VNG.

Bron: Skipr

Open, die zorg-arbeidsmarkt!

Astrid Westerbeek is manager Research & Development bij FWG.
Een van de meest besproken onderwerpen in de zorg is op dit moment het (dreigende) arbeidsmarkttekort. Dagelijkse headlines onderstrepen de urgentie van meer geld, meer stageplekken, een beter imago, technologische innovaties en hoger opgeleide medewerkers. De afgelopen maanden ben ik op heel veel manieren bezig geweest met het thema zorg-arbeidsmarkt. En de schreeuwende kop die alle gesprekken samenvat is: Waar Halen We Ze Vandaan?

Bron: Skipr