tarieven

Kostendekkende tarieven noodzakelijk voor wijkverpleging

De NZa heeft onderzoek gedaan naar de kostprijs van wijkverpleging, waarbij het zowel om verzorging als verpleging gaat. Uit dit onderzoek blijkt dat de sector in 2016 149 miljoen verlies heeft geleden. Om de groeiende groep ouderen, die thuis zorg nodig heeft, deze zorg op een kwalitatieve manier te kunnen blijven geven, is een tariefsverhoging dus noodzakelijk. ActiZ gaat op korte termijn met de NZa in gesprek over de tarieven die de NZa voor 2018 voor de wijkverpleging gaat vaststellen. ActiZ pleit voor kostendekkende tarieven.

Bron: Actiz

VGN: ‘Tarieven sociaal domein bij een op de vier gemeenten te laag’ (abo)

In 43 procent van de gemeenten zijn de tarieven voor Wmo en de Jeugdwet niet kostendekkend. Dat zeggen zorgaanbieders in de meest recente Monitor Sociaal Domein. Daarnaast is de zorginkoop in het sociaal domein voor alle partijen erg arbeidsintensief. Volgens BMC, dat de monitor uitvoerde in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat 100 procent van de kleine zorgaanbieders weten niet uit te komen met de tarieven die de gemeenten bieden.

Bron: Zorgvisie

Historische overwinning voor actievoerende thuiszorgmedewerkers

Na jarenlang actievoeren in heel Nederland en de politiek wijzen op hun verantwoordelijkheden, lijkt er nu een einde gekomen te zijn aan de race naar beneden in de thuiszorg. Gisteren bekrachtigde het kabinet de Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB) die regelt dat gemeenten reële en eerlijke tarieven voor de thuiszorg moeten hanteren. Dit meldt FNV.

Bron: Nationale Zorggids
28-02-2017|Categorieën: Arbeidsmarkt, Zorg & Welzijn|Tags: , , |

Prijsverschil ziekenhuizen St. Anna (Geldrop) – Elkerliek (Helmond): 731,88 euro

Henk van de Kerkhof (71) uit Stiphout kreeg 2 rekeningen van 2 neurologen voor 2 keer hetzelfde onderzoek. In 2015 in het St. Anna Ziekenhuis Geldrop, in 2016 in het Elkerliek Ziekenhuis Helmond. De Geldropse rekening bedroeg 237,87 euro, de Helmondse 951,75 euro.

Bron: Eindhovens Dagblad

Aanpassing tarieven gespecialiseerde ggz 2017

De NZa voert een kleine aanpassing door in de tarieven van de gespecialiseerde ggz voor 2017. De behandeltarieven van de dbc’s zoals vermeld in de laatste tariefbeschikking 2017, worden verlaagd met 0,5 procent als gevolg van een aanpassing in de productiviteitsberekening. De NZa laat de door haar berekende tarieven regelmatig controleren door een derde partij. De verlaging van de tarieven is dan ook het gevolg van de externe accountantscontrole.

Bron: NVZ Ziekenhuizen

Zorgkantoren vergoeden te weinig zorg volgens ActiZ (abo)

Voor zorgorganisaties is de grens bereikt, schrijft brancheorganisatie AcitZ vandaag. Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben voldoende budget, maar betalen al jaren niet het tarief dat nodig is om ouderenzorg te kunnen verlenen. Bovendien lopen de Nza-tarieven niet gelijk op met de loonkostenstijging in Nederland.

Bron: Zorgvisie

NZa start kostenonderzoek in huisartsenzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de tarieven voor huisartsenzorg opnieuw berekenen. Daarvoor start de NZa binnenkort met een zogenaamd kostenonderzoek. In dit onderzoek worden de actuele kosten en inkomsten en de tijdsbesteding van huisartsenpraktijken tegen het licht gehouden.

Bron: LHV | Landelijke Huisartsen Vereniging

Tarifering brengt toekomst wijkverpleging in gevaar

Freek Korver is directeur Zorg Nederland bij Vebego International.
– De inkoop van wijkverpleging voor 2017 is op dit moment in volle gang. Zorgverzekeraars lijken hun beleid van de laatste jaren voort te zetten en passen opnieuw kortingen toe op het tarief. Een kostenstijging als gevolg van cao-ontwikkelingen wordt bovendien niet gevolgd. Dit maakt het voor zorgaanbieders onmogelijk om een gezonde bedrijfsvoering te leiden. Is dit de gewenste marktwerking? Of gaan we op deze manier de huishoudelijke hulp in de Wmo achterna? Het belang van realistische tarieven is groter dan ooit.

Bron: Skipr

‘Transparante’ ziekenhuisprijzen creëren juist mist

Opinie – Als we zorggebruikers opvoeden tot kritische koopjesjagers, is de kans groot dat ze in ziekenhuizen behandeld gaan worden waar goedkoop duurkoop is, meent Hugo Keuzenkamp (lid raad van bestuur van het Westfriesgasthuis).

Wie kan er tegen transparantie zijn? In onze gezondheidszorg is er een toenemende roep om inzicht in prijs en kwaliteit. Zorggebruikers kunnen dan een goede keuze maken en dat helpt in de strijd tegen slechte of dure zorgaanbieders. Minister Schippers heeft 2015-2016 tot ‘het jaar van de transparantie’ uitgeroepen.

Bron: NRC