PGB

Jongeren niet meer aansprakelijk voor pgb-schuld

‘Het is onwenselijk dat jongvolwassenen te maken krijgen met een pgb-schuld.’ Dat schrijft demissionair staatssecretaris van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Om deze situatie te voorkomen, heeft hij afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren.

Bron: Zorgwelzijn.nl

Van Rijn denkt na over openheid besluitvorming

Staatssecretaris van Rijn (VWS) wil nagaan of de overheid informatie over besluitvorming niet wat ruimhartiger openbaar kan maken. Van Rijn beloofde dat donderdag in een Tweede Kamerdebat. Het debat ging over de moeizame invoering van een nieuw systeem voor de uitbetaling van zogeheten persoonsgebonden budgetten in de zorg. Een groot deel van de Kamer verwijt de staatssecretaris dat hij tegenvallers en waarschuwingen te laat met de Kamer deelde.

Bron: Skipr

Van Rijn richt nieuwe organisatie op voor pgb-beheer

Staatssecretaris van Rijn (VWS) wil het beheer van het portaal voor persoonsgebonden budgetten (pgb’s) beleggen bij een nog op te richten publieke organisatie. Deze organisatie, met gemeenten en zorgkantoren in een leidende rol, krijgt een centrale opdrachtgeversrol voor de uitvoering van het beheer. Dit schrijft Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Skipr

Kamer wenst opheldering Van Rijn over pgb

Diverse Kamerleden zijn verbaasd over wat staatssecretaris van Rijn vooraf wist en deed rond het debacle met de persoonsgebonden budgetten. CDA, SP en D66 willen dat Van Rijn zich komende week nog verantwoordt voor het parlement. Uit onderzoek van NRC blijkt dat staatssecretaris Van Rijn en zijn ambtenaren bij de hervorming van het persoonsgebonden budget (pgb) fout op fout stapelden. Zij reageerden nauwelijks op de vele interne waarschuwingen dat het mis zou gaan met de uitvoering van de pgb. Van Rijn hield de Tweede Kamer telkens een te rooskleurig en onvolledig beeld voor van de werkelijke situatie.

Bron: NRC
22-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , |

Vergoeding na problemen met persoonsgebonden budget

Mensen die extra kosten hebben gemaakt vanwege de problemen met het persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg, kunnen vanaf 1 maart een vergoeding aanvragen. De compensatie is bedoeld voor houders van een pgb en pgb-zorgverleners die extra kosten hebben gemaakt doordat de Sociale Verzekeringsbank in 2015 te laat betaalde, meldde het ministerie van Volkgezondheid vandaag bekend.

Bron: Eindhovens Dagblad
22-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , |

VGN-directeur: nieuw kabinet moet eind maken aan inkoopcircus

Mensen met een beperking hebben nu óf een persoonsgebonden budget óf zorg in natura. “Onze ambitie is om over vier jaar te zorgen dat je het beste van die twee werelden hebt”, zegt Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. “De zeggenschap en het maatwerk van een pgb en de zekerheid, kwaliteit en professionaliteit van zorg in natura.”
Om deze ambitie te realiseren heeft de gehandicaptenzorg wel de steun van het nieuwe kabinet nodig

Bron: Skipr

Zorgmeldpunt geopend in Terneuzen

Sociaal Terneuzen, een partij met twee zetels in de Terneuzense gemeenteraad, heeft een meldpunt gezondheidszorg geopend. Het meldpunt richt zich met name op mensen die gebruik maken van zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Geestelijke gezondheidszorg (Ggz). Klachten over de eigen bijdrage Wmo-vervoer en dagbesteding, het persoonsgebonden budget (pgb) en het vervallen van de bijdrage eigen vervoer zijn aan de aanleiding.

Bron: BN de Stem

‘Rechtmatigheid 1,3 miljard pgb-geld onduidelijk’

Het persoonsgebonden budget (pgb) blijft een financieel zorgenkindje. Door de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan voor een bedrag van 1,3 miljard euro aan pgb-geld niet worden vastgesteld of de betaling rechtmatig is. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in het Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2015-2016.

Bron: Skipr

Pgb-houders vinden administratieve verplichtingen belastend

Bijna tweederde van de budgethouders (61 procent) vindt de administratieve verplichtingen rond het beheer van het persoonsgebonden budget (pgb) in meer of mindere mate belastend. Dit blijkt uit een onderzoek van Per Saldo onder meer dan 900 pgb-houders. Als belangrijkste oorzaken voor de ervaren belasting noemen mensen in het onderzoek: veranderingen in de zorg, trekkingsrecht, herindicatie, de verantwoording, een combinatie van pgb’s en de aanvraag.

Bron: Skipr