participatiewet

Gestelse gemeenteraad spreekt over cliëntenparticipatie bij Adviesraad Sociaal Domein

Ervaringsdeskundigen – cliënten van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet – vrijwilligers en beroepsmatig actieven vormen gezamenlijk de Adviesraad Sociaal Domein in de Gemeente Sint-Michielsgestel. Aan een aparte cliëntenraad is geen behoefte. Tot dat unanieme oordeel kwam de gemeenteraad donderdagavond na een stevige discussie bij een motie van Dorpsgoed, CDA, PvdA en VVD.

Bron: Brabants Dagblad

Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Meer zelf doen betekent groei voor Humanitas in Eindhoven

De afdeling Eindhoven van Humanitas heeft deze week een nieuw kantoor geopend aan de Zernikestraat. Meer zelf doen, daar gaan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet van uit. Als we het niet zelf kunnen, wordt eerst een beroep gedaan op onze omgeving voordat er beroepskracht aan te pas komt. Dat betekent een grotere rol voor mantelzorgers en vrijwilligers. Steeds vaker komt Humanitas dan in beeld.

Bron: Eindhovens Dagblad

Noodkreet over gemeentelijke uitvoering Participatiewet

Wethouders uit 209 gemeenten uiten een noodkreet in een gezamenlijk manifest. ‘Het wordt gemeenten financieel onmogelijk gemaakt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden’. De wethouders roepen de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op om de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet met 420 miljoen per jaar te verzachten.

Bron: Gemeente.nu

Arbeidsgehandicapte werkt vaak ver onder zijn niveau

De nadruk die de Participatiewet legt op het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten, heeft op middellange termijn niet de gewenste uitkomst. Arbeidsgehandicapten komen vaak ver onder hun niveau te werken. Dat verkleint het werkplezier, waardoor velen van hen na een jaar weer uitstromen, blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder 42.000 arbeidsgehandicapten.

Bron: Financieel Dagblad

Experimenten met de Participatiewet

Op 1 maart 2017 zijn het ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ en de ‘Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ gepubliceerd. Deze treden op 1 april 2017 in werking. Met het besluit maakt de regering het voor gemeenten mogelijk om te onderzoeken wat het beste werkt om mensen naar werk toe te leiden. In de regeling staat hoe gemeenten een verzoek kunnen indienen om te mogen experimenteren en hoe de toewijzing daarvan verloopt. De publicatie zijn via onderstaande link te downloaden.

Bron: Rijksoverheid

Plaatsing arbeidsbeperkten vaak niet duurzaam

Het aantal duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het doelgroepenregister is beperkt. Tegenover het aantal mensen dat werk vindt, staat een substantieel deel dat zijn werk weer kwijtraakt. Dat blijkt uit de Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio van het UWV over het derde kwartaal van 2016.

Bron: Binnenlands Bestuur

Gemeenten verzaken massaal wettelijke plicht

Gemeenten betrekken hun burgers onvoldoende bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet, terwijl dit wettelijk is verplicht. Gemeenten lappen op dit punt niet alleen de wet aan hun laars, maar er kunnen ook vraagtekens worden geplaatst bij het draagvlak voor beleid. Rondom de uitvoering van de Wmo is de inspraak over het algemeen beter geregeld.

Bron: Binnenlands Bestuur

Extra geld voor begeleiding naar werk

Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen. Dit is nodig omdat mensen met een psychische aandoening van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de meeste problemen hebben bij het vinden van een baan. Volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat het om ‘een grote en toch bijna vergeten groep binnen de Participatiewet’. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37 procent een psychische aandoening.

Bron: Zorg + Welzijn
23-12-2016|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , |