overschot

‘Kritiek op krenterige gemeenten niet terecht’

Gemeenten houden minder geld uit de Wmo-pot over dan tot op heden is aangenomen. De conclusie dat gemeenten massaal geld op de plank laten liggen kan niet uit de beschikbare cijfers worden afgeleid. Dat constateert adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in het ‘Eindrapport financiële cijfers sociaal domein 2015’. Volgens AEF is er een vertekend beeld ontstaan doordat in eerdere berekeningen van onder meer het CBS niet de werkelijke inkomsten zijn verdisconteerd, maar de bedragen zoals die naar voren komen uit de verdeelmodellen in het gemeentefonds. Deze wijken volgens AEF sterk af van de gemeentelijke realiteit.

Bron: Skipr

Gehandicaptenzorg moet investeren in werknemers, niet in reserves

Het geld dat overblijft, doordat GHZ-instellingen (gehandicaptenzorg) hebben voorgesorteerd op kortingen van de overheid die nu geschrapt zijn, moet terug naar de zorg. FNV Zorg & Welzijn reageert hiermee op de cijfers van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) die Skipr vrijdag 24 februari publiceerde. ‘De maatregelen die in voorgaande jaren zijn genomen om geld te besparen, zijn ten koste van de werknemers geweest’, zegt Karim Skalli, bestuurder gehandicaptenzorg bij de FNV: ‘Het is nu juist zaak dat het geld dat overblijft, wordt geïnvesteerd in werknemers en niet op de plank blijft liggen. Pak de werkdruk aan en investeer in duurzame inzetbaarheid van het personeel, zodat de werknemers normaal hun werk kunnen blijven doen. Ook moet worden geïnvesteerd in de koopkracht van het personeel, zodat de gehandicaptenzorg aantrekkelijk blijft om in te werken.’

Bron: FNV

‘1 op 5 gemeenten stopt zorggeld in algemene pot’

1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhielden uit hun zorgbudget, heeft dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waaraan 217 gemeenten hebben meegedaan. Van de 190 gemeenten die een overschot rapporteerden, hebben 35 dat geld niet apart gezet voor zorg in de toekomst, zo meldt de NOS. Zij stoppen het geld in de algemene reserves, waardoor het ook aan andere zaken kan worden uitgegeven.

Bron: Skipr

Draai kortingen op WMO terug

Marius Vos is bestuurslid van de SP Gemert-Bakel.
Nu de gemeente Gemert-Bakel geld over heeft, moet zij ruimhartig zijn en nieuwe keukentafelgesprekken voeren. De gemeente Gemert-Bakel lijkt te zijn opgekrabbeld uit een diep financieel dal. Met de presentatie van de jaarrekening 2015 kon het gemeentebestuur trots victorie kraaien, er was een overschot van maar liefst 3.576.000 euro. Waar komt toch plots al dat geld vandaan?

Bron: Eindhovens Dagblad
06-07-2016|Categorieën: Opinie|Tags: , , , , , |

Miljoenenoverschot op zorg in Roosendaal, ‘geef het terug aan de zorg voor betere kwaliteit’

Dat Roosendaal het overschot op de zorg deels aan andere zaken besteedt, is tegen het zere been van de Adviesraad Sociaal Domein in Roosendaal. Een onderzoek wordt gestart om na te gaan hoe de inwoners de geboden zorg ervaren.
De adviesraad geeft de gemeente namens de inwoners gevraagd en ongevraagd advies over de overheidstaken in de zorg die vorig jaar bij de gemeenten kwamen te liggen, zoals WMO en jeugdzorg.

Bron: BN de Stem

Gemeenten West-Brabant houden 36 miljoen over op budget voor jeugdzorg en WMO

De gemeenten in West-Brabant hebben vorig jaar ruim 36 miljoen euro overgehouden van het geld dat ze van het Rijk hadden gekregen voor de bekostiging van de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (onder meer voor hulp in huis). Dat blijkt uit een rondgang langs de verschillende gemeentehuizen. Breda hield vorig jaar het meeste geld over: 16 miljoen euro bleef in het potje van de Baroniestad zitten.

Bron: BN de Stem
22-06-2016|Categorieën: Regio|Tags: , , , , |

Raad Oudenbosch: ‘overschot van 1,6 miljoen moet terug naar de zorg’

Met een positief saldo van bijna 2,7 miljoen euro op de jaarrekening van 2015 kan Halderberge tevreden zijn. Minder enthousiast is de gemeenteraad over het feit dat circa 1,6 miljoen euro daarvan is binnengekomen dankzij bezuinigingen op de WMO, de Participatiewet en de jeugdzorg.

Bron: BN de Stem

Ook Bernheze en Uden houden miljoenen over op Wmo

De gemeenten Bernheze en Uden hebben in 2015 ook veel geld overgehouden aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bernheze schreef een plus van ruim 2,3 miljoen euro, Uden liet 2,4 miljoen op de plank liggen. Vorige week meldde het Brabants Dagblad al dat gemeenten in de regio grote overschotten hadden op hun Wmo-budget. Bernheze en Uden hadden hun cijfers toen nog niet aangeleverd, maar hebben dat nu alsnog gedaan.

Bron: Brabants Dagblad
15-06-2016|Categorieën: Regio|Tags: , , , , , , |

Meevaller zorg Roosendaal grotendeels naar andere potjes

In 2015 hing de gemeente Roosendaal zwaar weer boven het hoofd, zo was de verwachting. Overheidstaken in de zorg zoals de Wmo en jeugdzorg kwamen bij de gemeenten te liggen en dat zou financieel flinke gevolgen kunnen hebben. Een zuinig beleid werd afgesproken. Nu de balans is opgemaakt, blijkt het allemaal reuze mee te vallen. Roosendaal houdt 7.258.000 euro over.

Bron: BN de Stem