onderzoek

Onzekerheid over behoud zorgbaan neemt af

Het aantal Nederlanders dat dat zich zorgen maakt over het behoud van hun baan neemt af. Dat blijkt uit onderzoek van van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in zorgsector en in de bouw is de onzekerheid van mensen over hun arbeidsplek de laatste jaren sterk gedaald. Afgelopen jaar was nog bijna een kwart (24 procent) van de 15- tot 65-jarigen in loondienst bezorgd over het houden van hun werk. In 2013 ging het nog om 34 procent.

Bron: Skipr

Meer dan 10 procent van de jongeren krijgt hulp

Bijna elf van de honderd jongeren tot achttien jaar krijgt jeugdhulp. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek op uit onderzoek over het jaar 2016. Het gaat om 367 duizend jongeren. Dat is iets meer dan in 2015, toen er ongeveer 343 duizend waren en ze 10 procent van alle jongeren beneden de achttien uitmaakten.

Bron: Skipr

Hogere werklast voor huisartsen door thuiswonende ouderen

De ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten (≥70 jaar) in de huisartsenpraktijk is toegenomen in de periode 2013-2016. Dat concludeert NIVEL in recent onderzoek naar de effecten van de maatregelen om mensen zo dicht mogelijk bij huis zorg te verlenen en ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In de periode 2013 tot 2016 is het aantal lange consulten en visites toegenomen. Het totaal aantal contacten met oudere patiënten is wel gelijk gebleven, maar de totale directe tijd die besteed wordt aan contacten met oudere patiënten, het zorggebruik, is dus toegenomen.

Bron: Zorgenz.nl

Vertrouwen in decentralisaties ietsjes gestegen

Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe, maar bijna de helft van de Nederlanders is nog steeds sceptisch. De waardering voor de jeugdhulp en die voor de sociale wijkteams is het afgelopen jaar afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Bron: Binnenlands Bestuur

‘Regionale ziekenhuizen verliezen helft omzet’ (abo)

Regionale ziekenhuizen kunnen de helft van hun dbc’s kwijtraken aan topklinische ziekenhuizen, eerstelijnscentra en e-health-toepassingen. Dat zei Anna van Poucke van KPMG Health op het congres ‘Zorgallianties van de toekomst’. Het zorglandschap gaat de komende jaren snel en ingrijpend veranderen voor algemene ziekenhuizen. Ze raken mogelijk 56 procent van hun dbc’s kwijt, omdat die door andere zorgpartijen worden gedaan, blijkt uit later dit jaar te publiceren onderzoek van KPMG.

Bron: Zorgvisie

Mbo’ers hebben kansen van werkgevers hard nodig, blijkt uit onderzoek

Mbo’ers zijn de grootste groep starters op de arbeidsmarkt. Maar hun werkgelegenheid staat onder druk, omdat hun werk vaak wordt geautomatiseerd of uitbesteed. De overheid legt veel verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf, terwijl zij hun lot op de arbeidsmarkt maar ten dele zelf in de hand hebben, zo stelt Corine Buers, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Bron: Universiteit Utrecht

Vooruitgang in studieprestaties mbo-studenten op hbo

Studenten met een mbo-diploma op zak presteren steeds beter in het eerste jaar van het hbo: in 2013 viel 23,1 procent van hen uit, in 2015 daalde dit naar 20,6 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging Hogescholen. Na vijf jaar heeft 44 procent van de mbo-gediplomeerden en 45,9 procent van de havisten het hbo-diploma. Vergeleken met enkele jaren geleden ligt het studiesucces van mbo-studenten na vijf jaar wel lager: voorheen presteerden zij hierop beter dan havisten.

Bron: MBO Raad

Kostendekkende tarieven noodzakelijk voor wijkverpleging

De NZa heeft onderzoek gedaan naar de kostprijs van wijkverpleging, waarbij het zowel om verzorging als verpleging gaat. Uit dit onderzoek blijkt dat de sector in 2016 149 miljoen verlies heeft geleden. Om de groeiende groep ouderen, die thuis zorg nodig heeft, deze zorg op een kwalitatieve manier te kunnen blijven geven, is een tariefsverhoging dus noodzakelijk. ActiZ gaat op korte termijn met de NZa in gesprek over de tarieven die de NZa voor 2018 voor de wijkverpleging gaat vaststellen. ActiZ pleit voor kostendekkende tarieven.

Bron: Actiz