monitor

Hoe ontembaar is het probleem van informatie-afspraken in de zorg?

Zorgaanbieders werken digitaal niet goed samen omdat er hun systemen niet goed met elkaar kunnen communiceren. Daardoor is het ook voor patiënten moeilijk om digitaal toegang tot het eigen dossier te krijgen. Om dat hardnekkige gebrek aan informatie-uitwisseling weg te nemen moet de overheid actief de regierol oppakken, concluderen Nictiz en NIVEL in hun meest recente eHealth-monitor. Maar hoe doe je dat?

Bron: SmartHealth

‘Jeugdstelsel werkt nog niet voor iedereen’ (abo)

Er zijn nog steeds veel knelpunten in de jeugdzorg. Dat meldt de Monitor Transitie Jeugd (MTJ) in de jaarrapportage over 2016. Vooral over de toegang tot de jeugdzorg werden veel meldingen gedaan bij de Monitor. In totaal kwamen er in de eerste twee jaar na de invoering van het jeugdstelsel ruim 1000 meldingen en klachten binnen bij de Monitor. Dat er in 2016 duidelijk minder meldingen binnenkwamen dan in 2015 wijt de monitor aan mogelijke meldingsmoeheid.

Bron: Zorgvisie

Drie succesfactoren voor e-health

Bas Hagoort is strategisch consultant bij Riverwise.
Recentelijk zorgde de E-health monitor 2016 van Nictiz voor rumoer. Nictiz stelt hierin dat patiënten het e-healthaanbod nauwelijks gebruiken. De pers suggereerde in haar nieuwskoppen dat e-health hiermee geen succes blijkt. En inderdaad, innovaties zoals skypeconsulten en zorgvergelijkingssites als Zesty en Doctena komen beperkt van de grond. Maar dit is niet het hele verhaal.

Bron: Skipr
03-11-2016|Categorieën: Opinie|Tags: , , , , |

Monitor van Platform GGz laat ontevredenheid zien over crisisopvang

Mensen met een psychische crisis en hun naasten zijn niet erg te spreken over de huidige crisisopvang. De bereikbaarheid van instanties is vaak slecht, de wachttijden worden als te lang ervaren, er zijn te weinig bedden en te weinig intensieve thuiszorg. Mensen die een beroep doen op acute zorg, hebben dikwijls het idee dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dit blijkt uit de monitor ‘Crisiszorg in de GGZ’ van het LPGGz waarin 335 cliënten en hun naasten hun ervaringen met crisiszorg, nazorg en preventie delen.

Bron: GGZtotaal

Deel ervaringen met Wet langdurige zorg via Monitor Wlz

Vilans monitort in opdracht van het ministerie van VWS de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat gaat goed en wat vraagt nog aandacht? Op deze manier wil Vilans (zorg)organisaties en professionals helpen de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Bestuurders en managers kunnen deelnemen aan de monitor. Dit biedt u als zorgorganisatie de mogelijkheid om directe feedback te geven en invloed uit te oefenen bij de beleidsmakers over de uitvoering van de Wlz.

Bron: Vilans
12-10-2016|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |

Meer dan techniek, eHealthmonitor 2016

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. Dit jaar lag een accent op de vraag wat zorgverleners en managers van zorginstellingen zou helpen om eHealth gemakkelijker of beter toe te passen, welke knelpunten zij ervaren en welke effecten zij zien optreden door de inzet van eHealth. Conclusie is dat de nadruk nog teveel op de techniek zelf ligt.

Download via onderstaande link het onderzoeksrapport en de infographic van de eHealth-monitor 2016.

Bron: Actiz

Kwart verpleegkundigen werkt nog met papieren dossier

Ruim een kwart van de verpleegkundigen in de thuiszorg (26 procent) werkt in 2016 nog uitsluitend of voornamelijk met papieren dossiers. Dat blijkt uit de jaarlijkse eHealth-monitor van Nictiz en NIVEL. Onder verpleegkundigen in de ziekenhuizen houdt 84 procent uitsluitend of voornamelijk elektronisch het patiëntendossier bij, blijkt uit het rapport. Onder verpleegkundigen in de thuiszorg neemt de elektronische dossiervoering wél toe (van 31 procent in 2014 naar 40 procent in 2016).

Bron: Nursing.nl

Succesvol gebruik van e-health in de ggz inspireert

Lies van Gennip is directeur van Nictiz.
Uit de eHealth-monitor 2016 blijkt dat veel zorgaanbieders bezig zijn met internettoepassingen om de zorg beter te maken. Elk jaar is het weer indrukwekkend om te zien hoe groot de beweging is rond eHealth. Dit jaar valt met name een positieve ontwikkeling in de eerstelijns ggz op, maar het valt ook op dat het niet kunnen koppelen van systemen wéér als belangrijkste belemmering wordt genoemd.

Bron: Skipr

Grote onvrede zorgaanbieders over inkoop wijkverpleging (abo)

Zorgaanbieders zijn niet tevreden over de zorginkoop van de wijkverpleging. Een deel heeft te maken met dalende tarieven en minder grote contracten. In ‘De Monitor wijkverpleging – contracteerproces 2016’ staat dat aanbieders weinig ruimte ervaren om te onderhandelen. Zo zijn afspraken over volumes van cliënten niet onderhandelbaar, terwijl cliëntstromen in de praktijk wel veranderen. Het inkoopproces verloopt grotendeels digitaal, waardoor het aanvoelt als ‘tekenen bij het kruisje’.

Bron: Zorgvisie