Jeugdwet

Uitspraak bepaalt zorgvuldigheidseisen in Jeugdwet

De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 mei 2017 voor het eerst uitspraak gedaan over jeugdhulp op grond van de nieuwe Jeugdwet. De uitspraak bepaalt aan welke zorgvuldigheidseisen gemeenten moeten voldoen. Gemeenten moeten ook advies vragen aan specifieke (jeugdhulp)deskundigen als dat nodig is. In de zaak die door de Centrale Raad behandeld werd, was de gemeente Steenwijkerland afgegaan op een advies van het Centrum voor Jeugd en Gezin dat niet aan deze vereisten voldeed.

Bron: Gemeente.Nu

Subsidie transitiekosten Jeugdwet verlengd

Jeugdhulpinstellingen kunnen nog tot eind 2017 aanvragen indienen voor subsidie als ze in financiële problemen komen die samenhangen met de transitie. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Rijn besloten naar aanleiding van de conclusies van de Transitie Autoriteit Jeugd. Organisaties die jeugdhulp verlenen, kunnen subsidie aanvragen voor kosten die ze moeten maken door de transitie. Bijvoorbeeld om de “oude” zorg voort te zetten. Of als organisaties in financiële problemen komen doordat ze overstappen van bekostiging vooraf naar bekostiging achteraf, zoals dat in de nieuwe Jeugdwet het geval is.

Bron: Zorg + Welzijn
01-05-2017|Categorieën: Financiën|Tags: , , , |

Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Onderzoek naar tekort door internaat in Deurne

Het Rijk erkent dat gemeenten met een internaat binnen de grenzen een financieel nadeel hebben. Maar reparatie van de Jeugdwet is gecompliceerd. De aanwezigheid van jeugdinternaat Vreekwijk in Deurne is mogelijk verantwoordelijk voor een tekort van 1,7 miljoen euro op de post jeugdzorg van de gemeente Deurne over 2016. In juli, als de jaarrekening 2016 naar de gemeenteraad gaat, is duidelijk hoe hoog het tekort exact uitvalt en wat daar de reden voor is.

Bron: Eindhovens Dagblad
30-03-2017|Categorieën: Regio|Tags: , , , , , |

Kwaliteitsstatuut GGZ niet verplicht in het jeugddomein

Veel leden vragen zich af hoe het zit met de verplichting tot het hebben van een Kwaliteitsstatuut voor aanbieders van ggz in het jeugddomein. Belangrijk is te weten dat het Kwaliteitsstatuut GGZ verankerd is in de Zorgverzekeringswet. Het gaat daarbij om generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz bij volwassenen. De Jeugdhulp (inclusief Jeugd-ggz) die valt onder Jeugdwet valt buiten de reikwijdte van de verplichting.

Bron: Psynip.nl

VGN: ‘Tarieven sociaal domein bij een op de vier gemeenten te laag’ (abo)

In 43 procent van de gemeenten zijn de tarieven voor Wmo en de Jeugdwet niet kostendekkend. Dat zeggen zorgaanbieders in de meest recente Monitor Sociaal Domein. Daarnaast is de zorginkoop in het sociaal domein voor alle partijen erg arbeidsintensief. Volgens BMC, dat de monitor uitvoerde in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat 100 procent van de kleine zorgaanbieders weten niet uit te komen met de tarieven die de gemeenten bieden.

Bron: Zorgvisie

Wolfsen: ‘gemeenten slecht uitgerust voor Wmo en Jeugdwet’ (abo)

De wetgever heeft verzuimd om gemeenten te voorzien van een goed wettelijk kader voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Dat zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Gemeenten ontberen het juridisch instrumentarium om diverse taken, die zij van het Rijk hebben gekregen, volgens de regelen der wet uit te voeren.’

Bron: Zorgvisie

Einde aan vrijblijvendheid gebruik standaarden Wmo en Jeugd

Er moet een einde komen aan de vrijblijvendheid van gemeenten om de administratieve lasten in de Wmo en Jeugdwet terug te brengen. Gemeenten moeten per 2018 worden verplicht standaarden voor gegevensuitwisseling voor beide wetten te gaan gebruiken. Het gaat om de iWmo en iJgw. Dat bepleiten de gezamenlijke brancheorganisaties van zorgaanbieders.

Bron: Binnenlands Bestuur
08-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |

‘E-health nog geen common sense in de Jeugdwet’ (abo)

Dat e-health in de jeugd-ggz een investering waard is, staat nog niet bij alle financiers in de Jeugdwet op het netvlies. Dat zei Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van de Edense ggz-instelling Karakter, bij de kick-off van de e-health-opschaling van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). De acht jeugd-ggz-instellingen die zijn aangesloten bij het E-KJP gaan de komende drie jaar flink aan de slag om e-health in hun organisatie de normaalste zaak van de wereld te maken.

Bron: Zorgvisie
04-02-2017|Categorieën: Innovatie|Tags: , , , , |