Huisartsenzorg

NZa start kostenonderzoek in huisartsenzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de tarieven voor huisartsenzorg opnieuw berekenen. Daarvoor start de NZa binnenkort met een zogenaamd kostenonderzoek. In dit onderzoek worden de actuele kosten en inkomsten en de tijdsbesteding van huisartsenpraktijken tegen het licht gehouden.

Bron: LHV | Landelijke Huisartsen Vereniging

Aantal banen in VVT en huisartsenzorg groeit

Het aantal banen in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is toegenomen met bijna 14 procent in het tweede kwartaal van 2016, in de huisartsenzorg met ruim 4 procent. Tegelijkertijd is het aantal banen bij apotheken met een half procent afgenomen. Dit blijkt uit de MKB Banenmonitor van Van Spaendonck, dat een analyse heeft uitgevoerd van salarisdata van 800 duizend Nederlanders werkzaam bij mkb-ondernemingen tot 250 werknemers.

Bron: Skipr

Veel belangstelling voor overstap naar huisartsenzorg

Meer dan 1.600 mensen die al werken in de zorg hebben interesse getoond in een overstap naar de huisartsenzorg. Inmiddels zijn de eerste zorgprofessionals gestart met een opleiding om zich bij te laten scholen tot doktersassistent, praktijkondersteuner Somatiek of praktijkondersteuner GGZ.

Bron: SSFH | Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Huisartsenzorg: Onderwijs en arbeidsmarkt

Judith van Dongen is Senior Beleidsadviseur bij Transvorm.
– De afgelopen maanden heb ik verschillende stakeholders uit de huisartsenzorg geïnterviewd. Dat waren niet alleen huisartsen, maar ook vertegenwoordigers van onder meer zorggroepen, diagnostisch centra en LHV-kringen. We willen inzicht krijgen in de zaken die spelen bij de huisartsen in Noord-Brabant en de gevolgen voor de arbeidsmarkt van huisartsenondersteuners, zoals doktersassistenten, POH’s en verpleegkundigen.

Bron: Transvorm

Gezocht: 600 huisartsondersteuners

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) voert momenteel een campagne waarbij gezocht wordt naar 600 huisartsenondersteuners. Het betreft 600 ervaren zorgprofessionals die een overstap willen maken naar de huisartsenzorg. Steeds meer taken verschuiven naar de huisartsenzorg waardoor behoefte is aan meer medewerkers in ondersteunende functies. Ook medewerkers uit welzijn kunnen zich laten omscholen.

Bron: FMT Gezondheidszorg

Schippers hevelt geld over in kader van substitutie

Minister Edith Schippers (VWS) haalt in 2016 24,9 miljoen euro weg bij de medisch specialistische zorg en hevelt daarvan 10,9 miljoen over naar de huisartsenzorg en 14 miljoen naar de multidisciplinaire zorg. De brancheorganisaties uit de eerste lijn vinden dat ze niet ver genoeg gaat. Met de overheveling geeft de minister gevolg aan afspraken die gemaakt zijn ten bate van de substitutie van de zorg van de tweede naar de eerste lijn, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Skipr

Meer ziekteverzuim in huisartsenpraktijk

Medewerkers in de huisartsenzorg melden zich iets minder vaak ziek, maar de gemiddelde duur van het ziekteverzuim neemt toe, vooral bij verzuim met psychische oorzaken. Dat meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), die onderzoek heeft laten doen naar het ziekteverzuim in de huisartsenzorg.

Bron: Medisch Contact

MBI: win-win voor overheid en lose-lose voor huisarts

Het macrobeheersinstrument (MBI) in de huisartsenzorg in de huidige vorm is een mes waar een huisarts zich altijd aan snijdt. Als het vooraf vastgestelde budget wordt overschreden, kan bij iedere huisarts naar rato deze overschrijding worden teruggehaald. En als het budget niet wordt overschreden, dan wordt het budget voor het daarop volgende jaar hoogstwaarschijnlijk vastgesteld op dit lagere bedrag. Een typisch geval van win-win voor de overheid en lose-lose voor de huisarts.

Bron: Skipr
28-08-2015|Categorieën: Opinie|Tags: , |

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg bereikt

De betrokken partijen hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent en de betrokkenen hebben afspraken gemaakt over het Sociaal Fonds Huisartsenzorg en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017.

Bron: Skipr.nl
24-07-2015|Categorieën: Arbeidsmarkt|Tags: , , |