GGZ

Vakbond wordt moderne hrm-organisatie (abo)

Suzanne Kruizinga is voorzitter CNV Zorg & Welzijn – De traditionele cao-onderhandelingen in de zorgsector werken niet meer. Aan vele cao-tafels, waaronder die van de ggz en ziekenhuizen, verlopen de gesprekken moeizaam. Werkgevers- en werknemerspartijen staan lijnrecht tegenover elkaar. In dit conflictmodel is vooral één partij de dupe: de werknemers. Daarom moeten we een nieuwe koers varen en met oplossingen komen voor arbeidsmarktvraagstukken, evenwichtige arbeidsrelaties en meer eigen regie van medewerkers.

Bron: Zorgvisie

Jongeren met complexe psychische problemen tussen wal en schip

Ouders van jongeren en jongvolwassenen met ernstige psychiatrische stoornissen vinden steeds moeilijker een geschikte behandel- of woonplek voor hun kind. De wachtlijsten bij gespecialiseerde instellingen nemen toe en diezelfde instellingen signaleren dat de jongeren er slechter aan toe zijn bij binnenkomst. Dit blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur langs ouders, patiëntenorganisaties en instellingen.

Bron: NOS
01-05-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , |

Veranderingen NZa beroepentabel 2018

De NZa heeft besloten het onderscheid tussen ondersteunende en tijdschrijvende beroepen in de beroepentabel te laten vervallen. De beroepentabel geeft aan welke beroepen in de generalistische basis-ggz, de forensische zorg en de gespecialiseerde ggz tijd mogen schrijven op een zorgprestatie (dbc’s, dbbc of basis-ggz prestatie). De tijd op de db(b)c is een bepalende factor voor het tarief van de db(b)c. Daarnaast zijn ondersteunende beroepen aangemerkt die via een opslag in het tarief worden gefinancierd.

Naar aanleiding van marktontwikkelingen en bezwaarzaken ziet de NZa zich genoodzaakt tot een fundamentele herbezinning op de (gewenste) rol en invulling van de beroepentabel binnen de bekostiging van de ggz en fz.

Bron: GGZ Connect
01-05-2017|Categorieën: Financiën|Tags: , , , , |

Verwarde personen niet meer geboeid vervoerd maar in psycholance

Omdat het vaak erg traumatiserend is als een verward persoon geboeid wordt meegenomen in een politiewagen, is de psycholance in het leven geroepen. Binnenkort rijdt deze ook in de Meierijgemeenten Boxtel, Haaren, Den Bosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Vught én in Maasdriel en Zaltbommel. Half mei sluit waarschijnlijk ook de regio Oss aan.

Bron: Brabants Dagblad
19-04-2017|Categorieën: Regio|Tags: , , , |

VU ontwikkelt suïcidepreventietraining voor ggz-medewerkers

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft een educatieve training ontwikkeld om suïcidaliteit onder jongeren eerder te herkennen en te voorkomen. De online training is bedoeld voor medewerkers van scholen en ggz-instellingen, zo laat de onderwijsinstelling weten.

Bron: Skipr

GGZ-triagist versterkt de huisartsenpost

Patiënten die tijdens de avond, nacht of het weekend psychische klachten hebben, komen vaak bij de huisartsenpost terecht. De structuur is daar echter niet op ingericht, waardoor deze mensen het risico lopen in een ‘niemandsland’ terecht te komen. In de regio Noord-Limburg staat sinds 2015 een ervaren GGZ-medewerker het team triagisten terzijde. De ervaringen zijn positief.

Bron: De-eerstelijns,nl
05-04-2017|Categorieën: Innovatie|Tags: , , , |

‘Geef ervaringsdeskundige geïntegreerde rol in ggz’

De cliënt staat te weinig centraal. De ggz moet meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen. De ervaringen van psychiatrisch patiënten zouden moeten worden gecombineerd met wetenschappelijke kennis en professionele kennis. Goede hulpverlening vraagt om multideskundigheid, waarin deze domeinen een kruisbestuiving aangaan. Toch is er binnen de ggz nog een grote kloof tussen wetenschappelijke kennis en professionele zorg enerzijds en de belevingswereld van cliënten aan de andere kant. Dat moet veranderen.

Bron: Skipr

Kwaliteitsstatuut GGZ niet verplicht in het jeugddomein

Veel leden vragen zich af hoe het zit met de verplichting tot het hebben van een Kwaliteitsstatuut voor aanbieders van ggz in het jeugddomein. Belangrijk is te weten dat het Kwaliteitsstatuut GGZ verankerd is in de Zorgverzekeringswet. Het gaat daarbij om generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz bij volwassenen. De Jeugdhulp (inclusief Jeugd-ggz) die valt onder Jeugdwet valt buiten de reikwijdte van de verplichting.

Bron: Psynip.nl