gemeenten

Gemeenten moeten voorbeeld nemen aan verzekeraars

Jacco Aantjes is senior adviseur bij Arteria Consulting – Wanneer we het hebben over administratieve lasten, wijzen alle vingers naar zorgverzekeraars en zorgkantoren. Onlangs klonk er op Skipr eindelijk een ander geluid. Martin van Rijn legde de vinger op de zere plek, namelijk de rol die gemeenten hebben in de verzwaring van de administratieve lasten. En dat werd hoog tijd!

Bron: Skipr
03-05-2017|Categorieën: Opinie|Tags: , , |

Gemeenten stevenen af op tekorten sociaal domein

Veel gemeenten verwachten de komende jaren forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. In sommige gemeenten is sprake van tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Van Rijn wil bezem door gemeentelijke zorgbureaucratie halen

De vermijdbare administratieve lasten in het gedecentraliseerde zorgdomein dalen niet snel genoeg. Dat blijkt uit een onderzoek dat Q-Consult uitvoerde in opdracht van staatssecretaris Van Rijn (VWS). De inmiddels demissionair staatssecretaris belooft de Tweede Kamer daarom dat er ook in 2017 en daarna aandacht voor zal zijn. Hij denkt daarbij onder meer aan verplichte standaarden en protocollen.

Bron: Skipr

Organisatievormen en positionering van wijkteams

Ruim 2 jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams beraden diverse gemeenten zich op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Ze vragen zich bijvoorbeeld af: hebben we de toegang tot het sociaal domein op de juiste manier georganiseerd? En zijn onze teams goed gepositioneerd? Vilans struinde het land af op zoek naar ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen.

Bron: Vilans

Noodkreet over gemeentelijke uitvoering Participatiewet

Wethouders uit 209 gemeenten uiten een noodkreet in een gezamenlijk manifest. ‘Het wordt gemeenten financieel onmogelijk gemaakt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden’. De wethouders roepen de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op om de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet met 420 miljoen per jaar te verzachten.

Bron: Gemeente.nu

‘Het’ wijkteam bestaat niet

Twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van sociale (wijk)teams beraden diverse gemeenten zich op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams. Annelies Kooiman, adviseur Effectiviteit en vakmanschap bij Movisie: ‘Cijfers over deze teams geven de stand van zaken feitelijk weer, maar gemeenten zijn nu op zoek naar de verhalen achter de feiten.’ Om deze ervaringen boven tafel te krijgen, werd een onderzoek gestart vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk.

Bron: Zorgwelzijn.nl

Aanpak jeugdwerkloosheid gekopieerd voor ouderen

Amsterdam gaat de werkloosheid onder ouderen aanpakken. De gemeente gaat de succesvolle aanpak van jeugdwerkloosheid nu ook inzetten voor het begeleiden van werkloze ouderen. Daarom worden oudere werklozen nu zo vroeg mogelijk in hun werkloosheid ondersteund in hun zoektocht naar werk. Zij krijgen hulp van een team dat helemaal is gericht op het bemiddelen van 50-plussers uit de bijstand naar passend werk.

Bron: Gemeente.nu