gemeente

Gemeenten moeten voorbeeld nemen aan verzekeraars

Jacco Aantjes is senior adviseur bij Arteria Consulting – Wanneer we het hebben over administratieve lasten, wijzen alle vingers naar zorgverzekeraars en zorgkantoren. Onlangs klonk er op Skipr eindelijk een ander geluid. Martin van Rijn legde de vinger op de zere plek, namelijk de rol die gemeenten hebben in de verzwaring van de administratieve lasten. En dat werd hoog tijd!

Bron: Skipr
03-05-2017|Categorieën: Opinie|Tags: , , |

Ouders van zwaar gehandicapte kinderen in onzekerheid: wordt de nodige zorg nog wel vergoed?

De ouders van ongeveer drieduizend zwaar gehandicapte thuiswonende kinderen maken zich zorgen over de vergoeding van de dure en specialistische behandeling en begeleiding die hun kind nodig heeft. Het Rijk bekostigt die niet langer en verwijst naar de gemeente. Die is niet altijd bereid om alle kosten op zich te nemen.
De onzekerheid voor deze groep gehandicapte kinderen en hun ouders is het gevolg van een onderscheid dat het Rijk vanaf juli dit jaar maakt bij het vergoeden van langdurige zorg: als iemand voor de rest van zijn leven een blijvende zorgbehoefte heeft met permanent toezicht, betaalt Den Haag. Is er uitzicht op verbetering, dan moet de gemeente of de zorgverzekeraar betalen.

Bron: Volkskrant
02-05-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , |

Gestelse gemeenteraad spreekt over cliëntenparticipatie bij Adviesraad Sociaal Domein

Ervaringsdeskundigen – cliënten van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet – vrijwilligers en beroepsmatig actieven vormen gezamenlijk de Adviesraad Sociaal Domein in de Gemeente Sint-Michielsgestel. Aan een aparte cliëntenraad is geen behoefte. Tot dat unanieme oordeel kwam de gemeenteraad donderdagavond na een stevige discussie bij een motie van Dorpsgoed, CDA, PvdA en VVD.

Bron: Brabants Dagblad

Onderzoek naar een logeerhuis in de Peelregio

CZ, Savant en De Zorgboog bekijken samen met de Peelgemeenten of er een logeerhuis kan komen voor zorgvragers. De Peelregio moet een logeerhuis krijgen om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. In zo’n logeerhuis kan de zorgvrager één of meer nachten logeren, zodat de naaste die hem of haar thuis verzorgt, even wat lucht krijgt. Zorgverzekeraar CZ is samen met De Zorgboog, Savant en de Peelgemeenten de mogelijkheden aan het onderzoeken.

Bron: Eindhovens Dagblad

Onderzoek naar tekort door internaat in Deurne

Het Rijk erkent dat gemeenten met een internaat binnen de grenzen een financieel nadeel hebben. Maar reparatie van de Jeugdwet is gecompliceerd. De aanwezigheid van jeugdinternaat Vreekwijk in Deurne is mogelijk verantwoordelijk voor een tekort van 1,7 miljoen euro op de post jeugdzorg van de gemeente Deurne over 2016. In juli, als de jaarrekening 2016 naar de gemeenteraad gaat, is duidelijk hoe hoog het tekort exact uitvalt en wat daar de reden voor is.

Bron: Eindhovens Dagblad
30-03-2017|Categorieën: Regio|Tags: , , , , , |

Aanpak jeugdwerkloosheid gekopieerd voor ouderen

Amsterdam gaat de werkloosheid onder ouderen aanpakken. De gemeente gaat de succesvolle aanpak van jeugdwerkloosheid nu ook inzetten voor het begeleiden van werkloze ouderen. Daarom worden oudere werklozen nu zo vroeg mogelijk in hun werkloosheid ondersteund in hun zoektocht naar werk. Zij krijgen hulp van een team dat helemaal is gericht op het bemiddelen van 50-plussers uit de bijstand naar passend werk.

Bron: Gemeente.nu

Gratis ‘grote schoonmaak’ in Vught

Goed nieuws voor inwoners van Vught en Cromvoirt die huishoudelijke hulp hebben via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om extra inzet mogelijk te maken. Dit houdt in dat de hulp twee keer per jaar kosteloos een extra ‘grote schoonmaak’ in huis kan doen.

Bron: Brabants Dagblad

Keukentafelgesprek niet altijd nodig

Een keukentafelgesprek is niet altijd nodig. Als een hulpbehoevende al bekend is bij de gemeente, is dat onnodige ballast. Het is daarom niet wenselijk in lokale verordeningen op te nemen dat in het toegangsproces altijd een keukentafelgesprek met de aanvrager plaatsvindt. Dat stelt de VNG in een reactie op het onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de bureaucratie bij aanvraagprocedures voor sociale voorzieningen bij gemeenten.

Bron: Binnenlands Bestuur

Gratis parkeren voor mantelzorgers in Roosendaal

Mantelzorgers in de gemeente Roosendaal kunnen aanspraak maken op een regeling waarbij maximaal twaalf uur parkeren per week wordt vergoed. De gemeente wil daarmee aangeven hoe belangrijk zij het vindt dat mantelzorgers goed ondersteund worden. Het vergoeden van parkeerkosten is daar een mooi voorbeeld van, aldus de gemeente op haar site.

Bron: BN de Stem