ervaringsdeskundigen

Gestelse gemeenteraad spreekt over cliëntenparticipatie bij Adviesraad Sociaal Domein

Ervaringsdeskundigen – cliënten van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet – vrijwilligers en beroepsmatig actieven vormen gezamenlijk de Adviesraad Sociaal Domein in de Gemeente Sint-Michielsgestel. Aan een aparte cliëntenraad is geen behoefte. Tot dat unanieme oordeel kwam de gemeenteraad donderdagavond na een stevige discussie bij een motie van Dorpsgoed, CDA, PvdA en VVD.

Bron: Brabants Dagblad

‘Ervaringsdeskundigheid onontbeerlijk in ggz’ (abo)

De kennis van psychiatrische patiënten is onontbeerlijk om de geestelijke gezondheidszorg (ggz) naar een hoger niveau te tillen. Dat schrijft Wilma Boevink, onderzoeker bij het Trimbos-instituut, in haar promotieonderzoek. Boevink stelt in haar proefschrift ‘Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’ dat mensen die zelf worstelen met psychische problemen ervaringen opdoen die belangrijk kunnen zijn voor de ggz.

Bron: Zorgvisie

‘Verschil professional en ervaringsdeskundige steeds kleiner’

‘Hulpverleners weten hoe ze een spuit moeten zetten, maar niet hoe je een leven moet opbouwen rondom een ziekte.’ Dat zegt onderzoeker en ervaringsdeskundige Wilma Boevink. In de praktijk van de hulpverlening wint de ervaringsdeskundige terrein. ‘Enerzijds is het emancipatie van onderop, cliënten laten zien dat ze meer zijn dan hun probleem. Anderzijds past de opkomst van ervaringsdeskundigen bij de tijdsgeest van eigen regie en eigen verantwoordelijkheid.’

Bron: Zorgwelzijn.nl

GGZ in Zuidoost-Brabant zet ervaringsdeskundigen in

Mirjam Steenman (nu 67) had als scholier al last van depressies. Toch ging ze psychologie studeren en werd hulpverlener. Tot ze op 38-jarige leeftijd opnieuw ten prooi viel aan depressies en moest worden opgenomen. Zij belandde in het zorgcircuit, moest haar baan opgeven en woonde enige tijd begeleid. Nu is zij een van de vele tientallen ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor begeleiding van mensen met een geestelijke stoornis en betrokken zijn bij de opleiding van hulpverleners.

Bron: Eindhovens Dagblad

Den Bosch broedt op ‘andere’ jeugdzorg

Hulpverleners en ervaringsdeskundigen troffen elkaar donderdagavond in RUW. Ze spraken elkaar daar over jeugdzorg en manieren om die zorg te veranderen. Gemeenten zijn er tegenwoordig verantwoordelijk voor, maar moeten met minder geld betere zorg bieden aan meer kinderen en ouders. Een hele opgave. Broed helpt de gemeente daar onder andere bij met een soort creatieve sessie waarbij zaken op tafel kwamen die dringend moeten worden veranderd.

Bron: Brabants Dagblad

Een slimme huisarts zet ggz-ervaringsdeskundigen in

Anja van der Aa is directeur van GezondNL.
Ggz-cliënten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen voor verbetering vatbaar, blijkt uit een enquête van het Landelijk Platform GGZ onder driehonderd mensen. Oplossingen waaraan wordt gedacht zijn méér afspraken en waarschijnlijk ook méér subsidie en méér onderzoek, de gebruikelijke reacties op problemen in de zorg. Eigenlijk moet allereerst de vraag beantwoord worden: Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan?

Bron: Skipr