eigen bijdrage

NZa: eigen bijdrages Wmo en Wlz sneller factureren

De regels voor eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz moeten beter op elkaar aansluiten. Zo kan voorkomen worden dat rekeningen zich opstapelen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies aan het ministerie van VWS en de uitvoeringsinstrantie CAK. Momenteel duurt het onnodig lang voordat nieuwe cliënten hun eerste rekening voor de eigen bijdrage krijgen. Vaak zo lang dat zij meerdere bijdragen tegelijk moeten betalen. De NZa deed onderzoek naar de mechanismen hierachter.

Bron: Skipr

Decentraliseren thuishulp leidt niet tot prijsverschillen (abo)

De decentralisatie van de huishoudelijke hulp heeft er niet toe geleid dat de eigen bijdrage van cliënten flink is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van SCP en CPB. De prijs die gemeenten aan aanbieders betalen voor huishoudelijke hulp verschilt ook niet tussen gemeenten. Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor de hoogte van de eigen bijdragen van cliënten niet veel uit maakt in welke gemeente men woont.

Bron: Zorgvisie
28-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |

Kamer: Schrap heffing voor rijke oudere in tehuis

Bewoners van verpleeghuizen moeten niet langer hun gespaarde vermogen afstaan. Dat wil een Kamermeerderheid van D66, VVD, SP en PVV regelen. De eerste twee zetten afschaffing van de regeling zelfs in bij de verkiezingscampagne. Sinds 2013 moeten hulpbehoevende ouderen die worden opgenomen in een instelling, een eigen bijdrage betalen die is gebaseerd op hun inkomsten én hun vermogen. Als de spaarrekening na jarenlang buffelen en zuinig leven goed gevuld is, kan die betaling oplopen tot ruim 2300 euro per maand.

Bron: Eindhovens Dagblad

Zorgmeldpunt geopend in Terneuzen

Sociaal Terneuzen, een partij met twee zetels in de Terneuzense gemeenteraad, heeft een meldpunt gezondheidszorg geopend. Het meldpunt richt zich met name op mensen die gebruik maken van zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Geestelijke gezondheidszorg (Ggz). Klachten over de eigen bijdrage Wmo-vervoer en dagbesteding, het persoonsgebonden budget (pgb) en het vervallen van de bijdrage eigen vervoer zijn aan de aanleiding.

Bron: BN de Stem

Eigen bijdrage Wmo in Helmond (flink) omlaag

Alle Helmonders die een eigen bijdrage betalen voor hulp(middelen) waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen, gaan er op vooruit. Het gemeentebestuur wil de regels zo aanpassen dat inwoners met een laag tot modaal inkomen bijna niks meer hoeven bij te dragen aan deze zorg vanuit de Wmo. Maar ook mensen met meer geld profiteren van de maatregel. Het voordeel kan oplopen tot meer dan honderd euro per vier weken.

Bron: Eindhovens Dagblad
13-01-2017|Categorieën: Regio|Tags: , , , , , |

In 2017 streep door eigen bijdrage in Roosendaal

Roosendalers met een WMO-indicatie voor huishoudelijke hulp met lichte begeleiding hoeven begin 2017 geen eigen bijdrage meer te betalen. Dat is althans het voorstel dat SP-wethouder Corné van Poppel in januari bij de gemeenteraad op tafel legt. In regionaal verband werd in november al besloten om de eigen bijdrage voor de dagbesteding te schrappen. Maar in het kader van armoedebestrijding wil Roosendaal nog een stap verder gaan.

Bron: BN de Stem

Eigen bijdragen voor Wmo omlaag in Sint-Michielsgestel

De eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning gaat nog verder omlaag in de gemeente Sint-Michielsgestel. De gemeenteraad nam donderdagavond een motie aan waarin werd gesteld dat wie maximaal 120 procent van het minimumloon verdient, geen eigen bijdrage voor de Wmo hoeft te betalen. De maatregel gaat in vanaf januari. Eerder was dat op 110 procent gesteld, maar de gemeenteraad wil dat meer minima profiteren.

Bron: Brabants Dagblad

Inwoners Meierijstad met Wmo-voorziening betalen vanaf 1 januari 2017 minder eigen bijdrage

De colleges van B en W van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben besloten om per 1 januari 2017 geen eigen bijdrage (CAK) te vragen van inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening en een verzamelinkomen tot 110 procent van het sociaal minimum. Daarnaast wordt er volgend jaar een lagere kostprijs doorgevoerd voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Bron: Brabants Dagblad

Gemeenten in Noordoost-Brabant betalen huishoudelijke hulp in 2017 uit eigen zak

Oudere inwoners van acht gemeenten in Noordoost-Brabant hoeven in 2017 niet volledig op te draaien voor de kosten van de huishoudelijke hulp. Het Rijk schrapt na drie jaar de toelage die de hulp betaalbaar maakt, maar Oss, Bernheze, Landerd, Veghel, Sint-Oedenrode, Boekel, Boxmeer en Sint-Anthonis nemen deze rol voorlopig over. De regeling geldt voor iedereen die 75 jaar of ouder is en voor mensen die al hulp krijgen via de Wmo.

Bron: Brabants Dagblad