CPB

Specialisten zien groeiruimte in hoofdlijnenakkoorden (abo)

Voormalig voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Frank de Grave, ziet 0,6 procent meer groeiruimte in de onderhandelingen voor nieuwe hoofdlijnenakkoorden. Met dank aan de middellangetermijnplannen van het Centraal Planbureau. De Grave vertelde dit afgelopen maandagavond tijdens het congres van de Federatie: ‘Dit is heel goed nieuws. Ik was blij verrast.’

Bron: Zorgvisie

Decentraliseren thuishulp leidt niet tot prijsverschillen (abo)

De decentralisatie van de huishoudelijke hulp heeft er niet toe geleid dat de eigen bijdrage van cliënten flink is gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van SCP en CPB. De prijs die gemeenten aan aanbieders betalen voor huishoudelijke hulp verschilt ook niet tussen gemeenten. Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor de hoogte van de eigen bijdragen van cliënten niet veel uit maakt in welke gemeente men woont.

Bron: Zorgvisie
28-02-2017|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |

CPB notitie: Bezettingsnorm voor de verpleeghuiszorg

Deze notitie geeft toelichting op de CPB-berekening van de intensiveringen die nodig zijn om een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te halen van twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners. De maatregel waarmee is gerekend, houdt in dat er dagelijks gedurende de dag- en avonduren (16 van de 24 uur) twee gekwalificeerde medewerkers werkzaam zijn op een groep van acht bewoners.

Bron: RegioPlus

CPB: bezettingsnorm verpleeghuis kost 3,1 miljard (abo)

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft uitgerekend wat nodig is om dag en nacht twee gekwalificeerde medewerkers werkzaam te hebben op een groep van acht verpleeghuisbewoners. Volgens het CPB gaat dit niet alleen geld, maar ook tijd kosten. De bezettingsnorm kan pas in 2023 worden bereikt.

Bron: Zorgvisie

Pas vanaf 2019 per jaar 10.000 extra banen in de zorg

Het duurt nog jaren voordat er voldoende extra personeel is om de broodnodige kwaliteitsslag te kunnen maken in de verpleeghuiszorg, dat blijkt uit een vertrouwelijke notitie van het Cultureel Planbureau. Het CPB is somber over het groeitempo van het personeelsbestand de komende jaren: “De benodigde uitbreiding van het aantal zorgmedewerkers zal tijd kosten”, klinkt het.

Bron: Algemeen Dagblad

Tienduizenden banen door minder obstakels in grensregio

Wanneer in de grensregio’s obstakels worden weggenomen om aan de andere kant van de grens te werken, zou dit tussen dit tienduizenden banen kunnen opleveren. Dit concluderen Joost van Gemeren, Paul Verstraten en Peter Zwaneveld in het onderzoek ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Bron: Binnenlands Bestuur

CPB: zorgkosten op termijn anders verdelen

Als er niet wordt ingegrepen, komt de stijging van de zorgkosten in de toekomst vooral terecht bij jongeren en hoge inkomens. Het CPB heeft verschillende scenario’s doorgerekend en daarbij gekeken wat het effect is van verlagen van het eigen risico, het verhogen of leeftijdsafhankelijk maken. Gebeurt dat laatste, dan betalen degenen die het meest van de zorg gebruik maken, doorgaans ouderen, meer dan jongeren. Het CPB komt met de berekening omdat het ernaar uitziet dat de stijging van de zorgkosten de komende jaren doorzet.

Bron: Skipr

CPB: scheefgroei op arbeidsmarkt

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is iets bijzonders aan de hand. Anders valt niet te verklaren hoe vaak tegen de zin van werknemers het flexcontract zo sterk kan oprukken. Tot die conclusie komt het Centraal Planbureau, CPB, deze week in de Macro Economische Verkenning. De vakbonden willen vol inzetten op de terugdringing van flexibilisering.

Bron: CPB (download pdf)

Topambtenaren buigen zich over beheersen zorguitgaven (abo)

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat ervan uit de zorguitgaven jaarlijks met 3,4 procent stijgen. Daarom blijft beheersing van de zorguitgaven de komende jaren noodzakelijk, schrijven de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Schippers (VWS) in een brief aan de Kamer. Daarom stellen ze een Technische werkgroep beheersinstrumentarium zorguitgaven in, een speciale commissie van hoge ambtenaren die onderzoeken hoe een volgend kabinet de zorguitgaven kan beheersen.

Bron: Zorgvisie