bestuurders

Leiderschap in de zorg: Afwachten is geen optie!

De manier waarop zorg gefinancierd en georganiseerd is, is radicaal aan het veranderen. Sommige zorgorganisaties hebben vooraf of tijdens deze veranderingen hun organisatie gereorganiseerd om zich klaar te stomen voor deze nieuwe tijd. Echter, er zijn ook veel zorgaanbieders die dat niet doen of gedaan hebben. Leiderschap is daarin de sleutel. Podcast met Freek Korver, directeur Zorg bij Vebego en Ron Bouwmans, Directeur-Bestuurder Jeugd Gezondheidszorg Zuid Holland West.

Bron: HRBase (podcast)

NVZD wil accreditatie bestuurders verplichten (abo)

De NVZD wil accreditatie verplicht stellen voor haar leden. De algemene ledenvergadering beslist. ‘Accreditatie wordt een lidmaatschapsvereiste’, zegt NVZD-directeur Jos de Beer. Met de accreditatie wil de NVZD het vertrouwen in zorgbestuurders herstellen. Die was in 2012 tot een dieptepunt gedaald, na het felle en juridische verzet tegen de wet topinkomens.

Bron: Zorgvisie

Beroepsverbod falende bestuurders is populistisch gebabbel

Jeroen Collette is zelfstandig interim-bestuurder, toezichthouder en coach.
Een beroepsverbod voor falende bestuurders? CDA en VVD hebben boter op het hoofd! Bestuurders in de zorg die keer op keer hun werk niet goed doen, moeten voortaan van bestuursfuncties kunnen worden uitgesloten. Dat besloot de Tweede Kamer vlak voor het verkiezingsreces. Het kabinet voelde terecht weinig voor zo’n verbod. Maar een Kamermotie geeft aan, dat het bestuursverbod gaat gelden in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Bron: Skipr
23-03-2017|Categorieën: Opinie|Tags: , , , , |

Concept kwaliteitskader verpleegzorg

Het Zorginstituut heeft bestuurders van relevante partijen gevraagd om feedback te geven op het concept Kwaliteitskader verpleegzorg. Op 1 januari 2017 dient een eerste versie van de kwaliteitsstandaard klaar te zijn, met daarin de Leidraad personeelssamenstelling en indicatoren voor de basisveiligheid. Download hier het ‘Concept Kwaliteitskader Verpleegzorg’ (pdf, 30 pag.).

Bron: Zorg voor Beter

Ziekenhuisbestuurders verdeeld over loondienst specialisten

Ruim de helft van de ziekenhuisbestuurders wil het liefst dat medisch specialisten in loondienst werken, terwijl de rest er geen bezwaar tegen heeft als specialisten als vrijgevestigde blijven werken. Dit blijkt uit een peiling onder 43 bestuurders, uitgevoerd door adviesbureau Roland Berger in opdracht van het Financieele Dagblad (FD).

Bron: Skipr

Deel ervaringen met Wet langdurige zorg via Monitor Wlz

Vilans monitort in opdracht van het ministerie van VWS de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat gaat goed en wat vraagt nog aandacht? Op deze manier wil Vilans (zorg)organisaties en professionals helpen de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Bestuurders en managers kunnen deelnemen aan de monitor. Dit biedt u als zorgorganisatie de mogelijkheid om directe feedback te geven en invloed uit te oefenen bij de beleidsmakers over de uitvoering van de Wlz.

Bron: Vilans
12-10-2016|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , , , |

Zwarte schapen (abo)

Carina van Aartsen is redacteur cure bij Zorgvisie.
Verpleeghuisbestuurders, kijk uit: de nieuwe zwarte lijst is in aantocht. Ineens was daar begin juli de ‘zwarte lijst’ met verpleeghuizen. Bestuurders van de desbetreffende huizen vroegen zich vertwijfeld af waarom dit onheil hen had getroffen. Bestuurders van andere verpleeghuizen, waar de zorg net zo problematisch was, prezen zich gelukkig met het feit dat zij buiten de steekproef van de Inspectie waren gevallen. Zulke slechte zorginstellingen zouden zeker onder verscherpt toezicht staan, zo veronderstelde de buitenwereld. Maar dat bleek niet het geval.

Bron: Zorgvisie