aanpassingen

Drempels weg voor wmo-aanpassingen in huurwoningen

Het wordt voor huurders makkelijker om een woningaanpassing in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning in hun huurhuis doorgevoerd te krijgen. De woningstichtingen Woensdrecht en Stadlander hebben samen met de gemeente een overeenkomst bereikt, waarbij zij zoveel mogelijk drempels in de aanvraag hebben weggenomen.

Bron: Nu.nl

Gemeente of Avoord, wie betaalt voor aanpassingen aan woningen Etten-Leur

Zorginstelling Avoord Zorg & Wonen en de gemeente Etten-leur hebben afspraken gemaakt over wie (huurder, Avoord of gemeente) voor welke woonvoorziening verantwoordelijk is en daar dus ook voor betaalt. Dergelijke afspraken heeft de gemeente al langer met Woonstichting Etten-Leur (WEL). Met zorginstelling Avoord werd elk verzoek voor bijvoorbeeld een aanpassing aan een woning apart bekeken. Uitgangspunt voor het convenant dat Avoord en de gemeente recent hebben opgesteld, is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Bron: BN de Stem

‘VN-verdrag maakt sociaal werk gemakkelijker’

De regering heeft ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. ‘Het werk wordt hiermee makkelijker voor de sociaal werker.’ Door het VN-verdrag is het de bedoeling dat alle gebouwen, winkels, openbaar vervoer en ook websites toegankelijk moeten worden voor mensen met een beperking.

Bron: Zorgwelzijn.nl