Stephan Valk: HR is en blijft hoofdfunctie

Stephan Valk: HR is en blijft hoofdfunctie

Stephan Valk, Voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep.
HR-besturing heeft nog maar mondjesmaat vorm en inhoud gekregen. Sterker nog, in veel organisaties wordt ook de HR-staf, in rap tempo afgebouwd en/of afgeslankt. Het besturen van de HR-functie, het geheel van op mensgerichte kwaliteit ingezette maatregelen, is een vak apart en vraagt veel van bestuurders. Maar in de praktijk wordt HR-besturing heel vaak overschaduwd door andere, meer financiële vraagstukken en blijft het op de achtergrond.

Attribution: Bron: Skipr.nl
02-12-2014|Categorieën: Opinie|Tags: , , , |

Plaats een reactie