Splitsing wijkverpleging is ongewenst

Splitsing wijkverpleging is ongewenst

In de aanloop naar de stelselwijziging van de langdurige zorg is een belangrijke rol weggelegd voor de wijkverpleegkundige. Meer dan eens is deze beroepsbeoefenaar door de staatssecretaris, door kamerleden en in akkoorden aangewezen als een van de kerndisciplines in de wijkgerichte zorg.

Attribution: Skipr.nl

Plaats een reactie