‘Scholen verwijzen leerling te laat naar speciaal onderwijs’

‘Scholen verwijzen leerling te laat naar speciaal onderwijs’

Bij het plaatsen van kinderen op een school voor speciaal onderwijs is steeds vaker sprake van spoedgevallen. De kinderen worden langer op een reguliere basisschool gehouden dan voorheen. Dit zou komen door de herverdeling van het onderwijsgeld door de invoering van Passend Onderwijs. Hierdoor is er in sommige regio’s minder geld voor verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

Attribution: Bron: NOG | Nationale Onderwijs Gids

Plaats een reactie