Samenwerkende jeugdinspecties publiceren Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Samenwerkende jeugdinspecties publiceren Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, waarmee de samenwerkende jeugdinspecties volgens de Jeugdwet toezicht houden op de kwaliteit in algemene zin. Veiligheid is daarbij een belangrijk aspect.

Attribution: Bron: Inspectie Jeugdzorg

Plaats een reactie