Regionale secretaris Hervorming Langdurige Zorg

Regionale secretaris Hervorming Langdurige Zorg

Om te bevorderen dat partijen in de regio elkaar opzoeken over de uitdagingen die de veranderingen in de zorg met zich meebrengen, bieden VNG, ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en het ministerie van VWS tijdelijk ondersteuning. Er is per regio budget beschikbaar gesteld om een secretaris Hervorming Langdurige Zorg te benoemen. Deze moet er voor zorgen dat er binnen de regio uitwisseling plaatsvindt over thema’s die er momenteel toe doen: continuïteit van de zorg, herstructurering vastgoed, beperken fricties op de arbeidsmarkt, informatievoorziening, voorkomen administratieve lasten en zorgvernieuwing.

Attribution: West-brabant.nl
04-11-2014|Categorieën: Regio|Tags: , , , |

Plaats een reactie