Regionale mobiliteitsteams formeel aan de slag

Regionale mobiliteitsteams formeel aan de slag

De arbeidsmarktregio’s werkten de afgelopen maanden hard aan de organisatie van crisisdienstverlening op de arbeidsmarkt via regionale mobiliteitsteams (RMT’s). Donderdag 25 maart is de ministeriële regeling hiervoor gepubliceerd en kunnen de RMT’s aan de slag om mensen (weer) aan het werk te helpen. De crisisdienstverlening is aanvullend op de reguliere dienstverlening en er is ontschot budget voor beschikbaar.

Attribution:Bron: Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt
08-04-2021|Categorieën: Arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt uitgelicht|

Plaats een reactie