Regionaal Investeringsfonds MBO

Regionaal Investeringsfonds MBO

Het ministerie van OCW zet in op verbeterde publiek-private samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven (waaronder zorg en welzijn). Hiervoor is in 2014 het Regionaal investeringsfonds MBO opgezet met een budget van 100 miljoen te verdelen over vier tranches lopend t/m 2017. Op 3 juli heeft RegioPlus een informatiebijeenkomst georganiseerd rondom de regeling. Inmiddels is de aanvraagperiode voor de eerste tranche afgerond en zijn de aanvragen beoordeeld. Van de 33 aanvragen die zijn ingediend zijn 18 aanvragen gehonoreerd. Twee van de achttien aanvragen zijn gericht op de sector Zorg en Welzijn. Aanvragers zijn het Koning Willem 1 College in Utrecht en het ROC Tilburg. De eerstvolgende aanvraagperiode is van 1 januari tot 1 februari 2015. Voor meer informatie kun je terecht bij Ben van Asten (b.vanasten@regioplus.nl).

29-09-2014|Categorieën: Onderwijs|Tags: |

Plaats een reactie