Reactie VWS op brief RegioPlus noodzaak afstemming Zorg en Welzijn en onderwijs

Reactie VWS op brief RegioPlus noodzaak afstemming Zorg en Welzijn en onderwijs

15 juli 2014 heeft RegioPlus een brief verstuurd aan staatssecretaris Martin van Rijn en minister Jet Bussemakers om versneld in te zetten op verbeterde aansluiting tussen de sector Zorg en Welzijn en het onderwijs. Inmiddels heeft RegioPlus een brief ontvangen met daarin de persoonlijke reactie van staatssecretaris Martin van Rijn die wij jullie niet willen onthouden. De staatssecretaris spreekt zijn dank uit voor het advies en geeft aan “dit jaar nog samen met de minister van OCW en partijen in onderwijs en zorg concrete afspraken te willen maken waarmee de urgente problemen bij de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de zorg op korte termijn worden aangepakt”.
Meer informatie: Ben van Asten (b.vanasten@regioplus.nl).

29-09-2014|Categorieën: Onderwijs|Tags: , |

Plaats een reactie