Rapport Berenschot “Mobiliteitscoöperaties in de zorg”

Rapport Berenschot “Mobiliteitscoöperaties in de zorg”

Een manier waarop organisaties de krappe arbeidsmarkt het hoofd proberen te bieden, is door in de regio samen te werken door het in- en uitlenen van personeel. Bij de Regiegroep arbeidsmarktagenda 2023 is de behoefte ontstaan meer inzicht te krijgen in dergelijke samenwerkingen, die ook wel ‘mobiliteitscoöperaties’ worden genoemd. Om die reden is Berenschot gevraagd een inventariserend onderzoek te doen naar mobiliteitscoöperaties in de zorg.

Bron: Mobiliteitscooperaties-in-de-zorg_21122018.pdf
11-02-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Plaats een reactie