Website & nieuwsbrief

De sector zorg en welzijn is de afgelopen jaren enorm veranderd en zal nog verder veranderen, met alle personele gevolgen van dien. Transvorm blijft daarom werken aan de beschikbaarheid, uitwisseling en verspreiding van informatie en kennis. Het uitgangspunt is dat we elkaar daardoor beter kunnen vinden en beter in staat zijn onze positie te bepalen in de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.

Doel
De website en nieuwsbrief Transvorm Nieuws in Kaart functioneren als het kennis- en informatieknooppunt over arbeidsmarkt en opleiden in de sector zorg en welzijn in de regio. We volgen al het nieuws gerelateerd aan arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen, met speciale aandacht voor nieuws uit Brabant.

Op de website publiceren we al het relevante nieuws. De nieuwsbrief bevat een actuele, zorgvuldig samengestelde selectie van de belangrijkste berichten die in de voorgaande week zijn verschenen. Site en nieuwsbrief zijn voor de lezer snel te ‘scannen’.

Voor wie?
Transvorm Nieuws in Kaart is bedoeld voor:

  • – de bij Transvorm aangesloten zorgorganisaties,
  • – iedereen die bezig is met strategie- en beleidsontwikkeling en management dat de directe zorginhoud overstijgt,
  • – gemeenten, onderwijs, bemiddelaars, zzp-ers en andere belangstellenden.

Meedoen!
Veel kennis en informatie over de personele ontwikkelingen in de zorg zijn al beschikbaar bij Transvorm. Met deze website en nieuwsbrief delen we deze op een open, toegankelijke en laagdrempelige manier.

We nodigen u van harte uit om nieuws aan te dragen, te corrigeren en te reageren op de berichten. Zo wordt de informatie steeds rijker en diverser en groeit de kwaliteit.

Meer weten? Neem contact op.