Nieuw samenwerkingsprotocol NZa en ACM

Nieuw samenwerkingsprotocol NZa en ACM

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben hun afspraken over de onderlinge samenwerking vernieuwd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuw samenwerkingsprotocol. Nieuw in het protocol zijn de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de zorgspecifieke fusietoets die de NZa sinds 1 januari 2014 uitvoert bij concentraties in de zorg.

Attribution: Bron: NZa

Plaats een reactie