Naar een toekomstbestendig zorgstelsel? ‘Kijk eerst naar de Wlz-uitgaven’

Naar een toekomstbestendig zorgstelsel? ‘Kijk eerst naar de Wlz-uitgaven’

Hoe bereiden we de Nederlandse samenleving zo optimaal mogelijk voor op een nieuwe economische crisis? Hoe maken we het zorgstelsel bestendig voor de verdergaande vergrijzing, individualisering en technologische vernieuwing? Na de zomer gaan verschillende werkgroepen aan de slag met deze maatschappelijke vraagstukken. Het is belangrijk dat hierbij vooral naar de Wet langdurige zorg (Wlz) gekeken wordt, aldus gezondheidseconoom Wim Groot.

Attribution:Bron: Zorgvisie
22-07-2019|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Plaats een reactie