Minder budget voor Wmo

Minder budget voor Wmo

Gemeenten krijgen minder budget voor de Wmo, omdat ongeveer 14.000 mensen een herindicatie hebben gekregen voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De bijstelling van het bedrag wordt in de meicirculaire 2015 verwerkt. De 14.000 mensen zijn cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie die behoefte hebben aan 24 uurs- toezicht en daardoor vallen onder de toegangscriteria van de Wlz. Voor deze groep heeft staatssecretaris Martin van Rijn een overgangsrecht gecreëerd op verzoek van de Tweede Kamer.

Attribution: Bron: Gemeente.nu
29-01-2015|Categorieën: Zorg & Welzijn|Tags: , , , |

Plaats een reactie