Middellangetermijnverkenning 2022-2025: groei zorguitgaven houdt aan

Middellangetermijnverkenning 2022-2025: groei zorguitgaven houdt aan

De bbp-groei valt terug naar 1,1% per jaar in 2022-2025 door de geringere groei van het arbeidsaanbod. De vergrijzing leidt er toe dat de bevolking in de leeftijdscategorie 15-74 jaar voor het eerst afneemt. De groei van de werkgelegenheid in de marktsector staat onder druk door de afnemende groei van het arbeidsaanbod en de sterke vraag naar personeel in de zorgsector. Bij realistische veronderstellingen voor de raming van de collectieve zorguitgaven neemt de werkgelegenheid in de zorg in 2022-2025 toe met 2,1% per jaar.

Bron: Centraal Planbureau
20-11-2019|Categorieën: Arbeidsmarkt|

Plaats een reactie