Met beeldzorg tilt AxionContinu de kwaliteit van zorg naar een hoger plan

Met beeldzorg tilt AxionContinu de kwaliteit van zorg naar een hoger plan

Het doel van beeldzorg is ondersteuning bij de zorgbehoefte van de cliënt, zonder inbreuk te maken op zijn privacy. Beeldzorg is een heel concreet voorbeeld van hoe het ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ gestalte krijgt, legt Fanny Kerstens uit. Inmiddels zijn er 60 thuiszorgcliënten die beeldzorg ontvangen.

Attribution: Bron: In voor Zorg!

Plaats een reactie