Lage tarieven leiden tot exodus zorgorganisaties uit sociaal domein

Lage tarieven leiden tot exodus zorgorganisaties uit sociaal domein

De afgelopen jaren is veel gezegd en geschreven over de bekostiging van zorg vanuit de Wmo en de jeugdhulpz. Sinds de decentralisatie naar de gemeenten in 2015 geven zorgaanbieders aan dat de tarieven niet kostendekkend zijn. Veel gemeenten kampen op hun beurt met tekorten op de budgetten voor de zorg. Voor een deel zijn de stijgende lasten aan beide kanten te wijten aan een overdadige bureaucratie. Zo gaat een derde van het geld in de jeugdzorg op aan administratie en coördinatie van zorg.

Attribution:Bron: Skipr
13-01-2021|Categorieën: Financiën, Financien uitgelicht|

Plaats een reactie