‘Kritiek op krenterige gemeenten niet terecht’

‘Kritiek op krenterige gemeenten niet terecht’

Gemeenten houden minder geld uit de Wmo-pot over dan tot op heden is aangenomen. De conclusie dat gemeenten massaal geld op de plank laten liggen kan niet uit de beschikbare cijfers worden afgeleid. Dat constateert adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in het ‘Eindrapport financiële cijfers sociaal domein 2015’. Volgens AEF is er een vertekend beeld ontstaan doordat in eerdere berekeningen van onder meer het CBS niet de werkelijke inkomsten zijn verdisconteerd, maar de bedragen zoals die naar voren komen uit de verdeelmodellen in het gemeentefonds. Deze wijken volgens AEF sterk af van de gemeentelijke realiteit.

Attribution: Bron: Skipr

Plaats een reactie